Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ootmoedigh supplieck moermans aan schepenbank 1779 deel 3

Laatste deel van het verzoek en eerste deel van de beslissing van de Schepenbank Herk-de-Stad...De griffier hanteerde een handschrift dat mij doet denken aan het handschrift van wijlen mijn huisarts....alleen de apotheker kon dat lezen......

"

.../...

 

saltem te willen approberen alsucken vercoop als

sy tot haer en haer kinders besten proyt mondelinge

en door tusschen sprecken van den eerw Heer

pastoor van weyr gedaen heeft aen den edelen

Heer baron d  honsch voor de somme

Van dry Hondert vijf en twintigh glns, welcke

Somme nochtans verre afblyft aen den

Voorgemelden staat van dry Hondert dry

En vijftigh glns vyftien sts twee oort, en

Andere hier niet geexprimeerde schulden, noch

costen verhopende dat sy dan voorts door

Haere neerstighyt de m…. sal connen

alimenteren, en dat UE Heeren haer sulx

niet en sallen refuseren als in de waerhyt

bestaende  tot verificatie van welck sy dese

beneffens leonard moermans haeren broeder

jan goorts haeren swaeger

ende mathys wintmolders Haer mans ….

gerechten neve sy bereit syn den inhoud

deses ende leyste der schulden onder

eede te affirmeren

 

…..doende ….Hermans

Facteur naemens die

suppliante

 

op heden den …. July 1779 comparerende persoonlijk

voor ons ……………………………………..jridisch

der exponente en goorts en matthys

wintmolders respectievelyck swaeger ende

eygene neve …………… die welcke de inh…..

der ………en bijgaende staet van Schulden

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 01/20/2022 - 08:42

Op een paar hiaten na.

 

saltem te willen approberen alsucken vercoop als
sij tot haer en haer kinders besten profijt mondelinge
en door tusschenspreeken van den eerw Heer
pastoor van Weyr gedaen heeft aen den edelen
veer baron de Heusch voor de somme
Van dry hondert vijf en twintigh guldens, welcke
Somme nochtans verre afblijft aen den
voorgemelden staat van dry hondert dry
en vijftigh guldens vijftien stuivers twee oort, en
andere hier niet geexprimeerde schulden, noch
costen, verhopende dat sij dan voorts door
haere neerstighyt de meereste sal connen
alimenteren, en dat UE Heeren haer sulx
niet en sullen refuseren als in de waerhijt
bestaende  tot verificatie van welck sij dese
beneffens Leonard Moermans haeren broeder
Jan Goorts haeren swaeger
ende Mattijs Wintmolders haer mans zaliger
gerechten neve sij bereet sijn den inhout
deses ende des leyste der schulden onder
eede te affirmeren

Wes doende is W. Hermans
facteur naemens die
suppliante
Op heden den 1e July 1779 comparerende persoonlijk
voor ons scholtus en schepenen der stadt ..
... aen Leonardt Moermans, broeder
der exponente en Goorts en Matthys
Wintmolders respectievelijck swaeger ende
eygene neve …… selve die welcke de inhout
des supplicatie en bijgaende staet van schulden

 

john strouwen du moulin de wachamps zei op vr, 01/21/2022 - 17:50

Met bijzondere dank voor het verder ontcijferen! Het tweede handschrift is inderdaad niet gemakkelijk!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.