Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ootmoedigh supplieck moermans aan schepenbank 1779 deel 1

Wie kan de ontbrekende woorden ontcijferen?

 

Achtbaere Heeren

Die arme bedruckte anne marie moermans weduwe

van wijlen vincent Strauven  …. Exponeert aen U

achtbare Heeren, met alle eerbiedige veneratie

ende respect in ’t recht, hoedat wijlen Haeren

voorste man onlans is in de Heer overleden

Haer echter gelaeten hebbende vijf minder-

Jarige kinders ende eene menioghte van

Schulden, welcke aan U Heeren con…..  en

sch…..   de traiture genoeghsaem bekent is, als

sijnde totter executie haerder en sijnder

meubelen……… geweest, van welcke

vijf achtergelaetene kinderen sij al wederom

het ongeluck gehadt heeft van die oudste

dochter te verliezen, welcke haer exponente

in haeren ellendigen staet   ….. hadden

kunnen behulpzaam wesen ende haar so verre

mogelijk helpen, ende bijstaen door welck

afsterrven die voorgemelde arme exponente

alnoch meer met schult soo Van begraffenisse

als andersints is worden belast, en bij aldien

den almogenden Haer niet en helpt, en door

die gene daartoe gemaghtigt sijn voorsien en

worden, soo staet zij in prijckel van en met den

eersten met eene hoope costen ge….. te

worden en tot die uijterste miserie te

geraecken en met haere arme kinderen te

………. het gene geene………………………….en

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 01/18/2022 - 16:10

Achtbaere Heeren

Die arme bedruckte Anne Marie Moermans weduwe
van wijlen Vincent Strauven deponeert aen UE.
achtbare Heeren, met alle eerbiedige, veneratie,
ende respect in ’t recht, hoedat wijlen haeren
voorsz. man onlanxs is in de Heere overleden,
haer echtergelaeten hebbende vijf minder-
jaerige kinders ende eene menighte van
schulden, welcke aan U Heeren contreer en        
scholtus de traiture genoeghsaem bekent is, als
sijnde totter executie haerder en sijnder
meubelen genamptiseert geweest, van welcke
vijf achtergelaetene kinderen sij al wederom
het ongeluck gehadt heeft van die oudtste
dochter te verliesen, welcke haer exponente
in haeren ellendigen staet nu haest hadde
kunnen behulpsaem wesen ende haer so verre
mogelijck helpen, ende bijstaen door welck
afsterven die voorgemelde arme exponente
alnoch meer met schult soo van begraffenisse
als andersints is worden belast, en bij aldien
den almogenden Haer niet en helpt, en door
die gene daartoe gemaghtigt sijn voorsien en
worden, soo staet zij in pryckel van en met den
eersten met eene hoope costen geobrueert te
worden en tot die uyterste miserie te
geraecken en met haere arme kinderen te
doen het gene geene braeven huyslieden    en

Wim zei op di, 01/18/2022 - 16:18

exponeert ipv deponeert (zie ook verder in de tekst: exponente)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.