Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oorkonde uit 1274 over de verkoop van een stuk land in Zandvoorde

Wouter van coekelare

wettelicke halme & ghifte van dertigh ymete lands

 

Ook de naam van Wouter van Gent komt erin voor

Reacties (5)

Brend zei op do, 01/23/2020 - 10:32

detail 1

Brend zei op do, 01/23/2020 - 10:32

detail 2

Brend zei op do, 01/23/2020 - 10:32

detail 3

Brend zei op zo, 02/09/2020 - 10:13

Iemand die hier iets van kan maken? Alvast bedankt!

Andreas zei op zo, 02/09/2020 - 18:33

Hieronder mijn poging. Hopelijk kunnen anderen aanvullen en verbeteren, want fouten staan er zeker in. Eigennamen zijn bvb altijd moeilijk, maar ook de 13de eeuwse woordenschat bekt niet altijd even lekker. Deze akte volgt de grote lijnen waaraan alle verkoopsakten voldoen in de middeleeuwen.

aanhef: opsomming van de 'notabelen' aanwezig

dan: aard van de transactie

vervolgens: omschrijving van het goed

dan: financiële info

tot slot: alles wordt voor echt verklaard, een zegel eraan gedaan, gedagtekend en klaar.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

1/ min here wouter van coekela(re), min here boud die broeker rudders, th(omas) vos, jan aket, domaes hont, jan wevel, th(omas) van store ende hein(drick) raveric, wie scepen van den vrien

 

 

2/ doen te verstane alden goenen die dese lettren sullen zien jof horen lesen, dat cam vore ons, wouter f(ilius) d(o)m(inus) wouters van ghent ende gaf joncvrouwen gonnen sire suster in rechte

 

3/ goedinghe wettelike halme ende ghifte van dartich ymete lands ende een alf ymete lands lichtelic min jof lichtelic me legghende binden ambochte … woutermans van ghent

 

4/ in die prochye van zantvorde van welken lande so hetets een deel capelle stic ende … linen of ander side west over, item ene line lands die was ycocht jeghen … den neve

 

5/ ende dat hetet die belec die was arn(out) filius weit, item suudwerf ende dat … line lands bachten …, item dat werf ende tommeloep ende dat land dat leghet suud over den

 

6/ wegh, item alt lant dat min here wouter van ghent cochte jeghen arn(out) filius weit ende dat lant dar west over der moelne, item dat daer die vrede up woende bi …

 

7/ keysere ende dat land dar hanneken die keyser up woent, item vuie linen lands die waren ycocht jeghen ghiselin van … legghende bi … weghe, achte

 

8/ ymete lands … suud alf hanneken filia hemans, sevene linen lands die waren robrechts filius … , item vuie linen lands of west alf dar an, ende ene line lands die min

 

9/ here winan van ghent wisselde jeghen den meester ende die broeders van sinte joh(annis) huys te brughe, item dit vorseide land al so mach dese wouter van ghent, vorseit …

 

10/ jeghen dese joncvrouwe gonne omme 300 ponden goed vlamsche peneghen binnen desen jare dat dese ghifte was up gheven ende hie wedde hare dit lant te wette

 

11/ te ghewarne wegh ende land ende quite land met sine rechter sculd te haren vrien eghindoeme jeghen elken menssche, ende omme dat wie vorseide scepen stonden

 

12/ over dese ghifte ende over dese vorworde ende wie willen dat so vast si ende … ebben wie dese lettren te kennessen ghezeghelt met onsen zeghele hutanghende

 

13/ dit was ghedaen in onsen vrouwen havende ter lichtmesse int jar ons… als men scrivet sin incarn(acie) 1000 – 200 – 70 – quarta

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.