Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ook deze heeft onzekerheden 1461 Antwerpen

15/04/1461 rente / Antwerpen (Antwerpen) / Hoochstrate / huis met grond met huis erachter / het straetken vanden Werve / Danckaert de stads bode / Jan Michielssoens / Laurette Snoeys fa. Adriaen, wwe. Willem sHerIngels / Peter de Weent fs. (Jan x Margriete van Holare)

Sr # 62 f 178 r003 – v 001

 

1. Laurette Snoeys Adriaens dochter was wedewe wilen Willem sHeringels cu[m] tut[ore] verc[ocht]

2. Peteren den Weent Jans sWeents zone de mechelaer daer moeder af es Magriete van Holare

3. en[de] Jacope Conaert van Woensdrech Cornelys zone daer moed[e]r af es Marie

4. Wellen ad vit[am] su[sce]pt[ore] tsiaers X s[chellingen] gr[ooten] p[ro]ut com[munite]r opten helft van eenen huys met hove

5. gr[onde] geh[eeten] den Zwaen gestaen opt Zant tuss[chen] Jacop Danckaerts ex u[n]a ende d[e] abt van Sinte

6. Baefs ex alt[era] comen[de] acht[er] aan Willem Aertss[oens] erve al[ia]s in de Zonne daer af dand[er] helft

7. vand[en] selven huyse toebehoert Lijsb[eth] Michiels docht[er]. Item op noch de helft van eenen

8. huyse metten gr[onde] etc D[aer] af dand[e]r helft Willeme sHerengels hueren sone toebehoert

9. metten huyse acht[er] daer aen gestaen , gestaen inde Hoeghstrate tuss[chen]

straetken vand[en] Werve

10. ex u[n]a en[de] Danckaert d[er] stad bode ex alt[era] comende acht[er] aen Jan Michiels erve en[de] voirt op huer

11. selve[n] en[de] alle huer goede etc. Dand[um] alle jaere med[ium] XV dage in octob[e]r med[ium] XV dage[n]

12. in aprille. Te waerne opten hee[re]n chijs . It[em] XX s[chellingen] erflic Clause vand[er] Heyden en[de] IIII s[chellingen] erflic Jan

13. Typs dochter uuter helft vand[en] ierste huyse gaende. Item X s[chellingen] gr[ooten] erflic Mathijs Andsries[oens] kynd[eren]. It[em] XXX s[chellingen]

14. erflic …... gr[ooten] br[abantse] den ambachte vand[en] barbiers en[de] anders niet. Gebr[aeck] yet

15. aende pande voers[creven] oft aende jaerlixe betalinge[n] die quam mede voers ons Adriaen

 

vervolg

 

16. Jan Smets zone hudevettere ende geloefde dat als borge te voldaen met haven

17. ende met sijne goeden etc en[de] relena…. Salvo dat zij a[d] sui dese

18. voirs lijftocht rente sal moegen quiten ad pla[cit]um met IIII l[i]b[rae] en[de] X s[chellingen] gr[ooten]

19. en[de] met verschenen renten . Condit[ione] dat jouff[rouw] Katline vand[er] Heyden

20. al[ia]s maerten beghijne wonen[de] te Machelen heur voerheffen simplex

 

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op ma, 09/11/2023 - 19:47

vervolg acte 

Succes Guido

René van Weeren zei op ma, 09/11/2023 - 23:27

Maar een paar puntjes

1. Laurette Snoeys Adriaens dochter was weduwe wilen Willem sHeringels cu[m] tut[ore] verc[ocht]

2. Peteren den Weent Jans sWeents zone van Mechelen dair moeder af es Magriete van Holare

3. en[de] Jacope Conaert van Woensdrech Cornelys zone dair moed[e]r af es Marie

4. Wellen ad vit[am] su[sce]pt[ore] tsiaers X s[chellingen] gr[ooten] p[ro]ut com[munite]r opte helft van eenen huyse met hove

5. gr[onde] geh[eeten] den Zwaen gestaen opt Zant tuss[chen] Jacop Danckaerts ex u[n]a ende d[e] abdt van Sinte

6. Baefs ex alt[era] comen[de] acht[er] aan Willem Aertss[oens] erve al[ia]s in de Zonne daer af dand[er] helft

7. vand[en] selven huyse toebehoert Lijsb[eth] Machiels docht[er]. Item op noch de helft van eenen

8. huyse metten gr[onde] etc D[aer] af dand[e]r helft Willeme sHeringels hueren sone toebehoert

9. metten huyse acht[er] dair aen gestaen , gestaen inde Hoechstrate tuss[chen]

Straecken vand[en] Werve

10. ex u[n]a en[de] Danckaert d[er] stad bode ex alt[era] comende acht[er] aen Jan Michaels erve en[de] voirt op huer

11. selve[n] en[de] alle huer goede etc. Dand[um] alle jaere med[ium] XV dage in octobr[e] med[ium] XV dage[n]

12. in aprille. Te wairne opten hee[re]n chijs . It[em] XXVIII s[chellingen] erflic Clause vand[er] Heyden en[de] IIII s[chellingen] erflic Jan

13. Tops dochter uuter helft vand[en] iersten huyse gaende. Item X s[chellingen] gr[ooten] erflic Mathijs Andriss[oens] kynd[eren]. It[em] XXX s[chellingen]

14. erflic my[n] V gr[ooten] br[abantse] den ambachte vand[en] barbiers en[de] anders niet. Gebr[aeck] yet

15. aende pande voirs[creven] oft aende jaerlixe betalinge, soe quam mede voer ons Adriaen

vervolg

16. Jan Smets zone huydevettere ende geloefde dat als borge te voldaen met hem

17. ende met zijnen goiden etc en[de] relevatio[n]e Salvo dat zij a[d] sui dese

18. voirs lijftocht rente sal moegen quiten ad pla[cit]um met IIII l[i]b[rae] en[de] X s[chellingen] gr[ooten]

19. en[de] met verschenen renten . Condit[ione] dat jouff[rouw] Katline vand[er] Heyden

20. al[ia]s maerten beghijne wonen[de] te Machelen heur voerheffen simplex

Guido Snoeys zei op di, 09/12/2023 - 08:54

Bedankt Rene,

Ik ben in eerste instantie wel content (op zijn Brabants gezegd) van de trancriptie.

1. Een paar onduidelijkheden : 

Betekenis: relevatione (vertaling geeft verlichting quid ?)

                 : erflic my[n] V gr[ooten]   ?

2. Ik heb al een paat keer gezien dat de korte inhoud die het Felix archief fouten ? bevat .

vb straetken versus straecken / Peter versus Peteren / Michiels versus Machiels 

- misschien moet de titeling niet accuraat zijn maar eerder inhoud weergeven

- het zet me soms wel op een verkeerd been.

3. - ik mis nog wat aandacht voor het detail (huys <> huyse)

Grote bewondering wat jullie kunnen

Respect hoor. 

Guido

René van Weeren zei op di, 09/12/2023 - 09:19

Dag Guido,

Graag gedaan. Bij herlezing zie ik dat het cu[m] relevatio[n]e moet zijn = met verlichting van rechtsverzuim.

Myn V dient gelezen te worden als min 5, het bedrag dat dus toevalt aan het barbiersambacht is 30 schellingen min 5 groten.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.