Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ontcijferen akte ondertrouw

Beste forumleden,

ik heb moeite de akte van ondertrouw van mijn verst gevonden voorvader Sicke Claess en Annetie Dircks uit Amsterdam in 1649 te ontcijferen. Het gaat om het handgeschreven gedeelte. Als het de juiste personen betreft, zijn zij in februari van 1649 in Haskerland, Friesland voor het gerecht gehuwd. Hiernaar lijkt deze akte te verwijzen, maar met puzzelen ontstaan voor mij buiten de namen hoofdzakelijk onzinnige constructies.

Wie kan mij helpen..

Bij voorbaat dank!

Reacties (7)

ChrisvD zei op di, 03/03/2020 - 20:45

Compareerden alsvooren en(de) sijn op de acte van Pieter Jelles.
Hylkama opgeteeck(en)t Sicke Claess, harthouwer,
woonen(de) in de Tuynstraet en(de) Annettie Dircks van A(msterdam)
woon(ende) alsvooren.

ChrisvD zei op di, 03/03/2020 - 20:49

Jammer, dat je nog steeds je eigen bijdrage niet kunt verbeteren!!

als vooren
Annetie
als vooren

ChrisvD zei op di, 03/03/2020 - 21:01

De ondertrouw (gerecht) in Amsterdam is op 20 maart 1649, terwijl de 3e proclamatie (gerecht) in Haskerland op 19 februari 1649 is. De conclusie dat het paar in februari 1649 in Haskerland is getrouwd lijkt mij dan ook niet gerechtvaardigd. Ik zou willen aanraden de trouwakten (gerecht) van Amsterdam te raadplegen voor een mogelijk huwelijk te Amsterdam. Pieter Jelles van Hylckama was overigens secretaris van Haskerland.

ChrisvD zei op di, 03/03/2020 - 22:07

De ruimte links naast de proclamaties is blank gebleven hetgeen aangeeft dat het huwelijk niet in Haskerland is voltrokken (zie bijv. de volgende bladzijden).

Rene van Weeren zei op wo, 03/04/2020 - 11:44

Het huwelijk blijkt gesloten op 4 april 1649 ten stadhuize van Amsterdam voor de schepenen Albert Dirksz Pater en Gillis Valckenier. De bruidegom blijkt afkomstig uit Sneek. In afbeelding in bijlage is het de tweede inschrijving. Het feit dat zij het huwelijk van de pui af laten kondigen en ten stadhuize trouwen, duidt er op dat ten minste één van hen niet-gereformeerd is.

 

Transcriptie:

 

Den 4[en] april anno 1649 sijn voor de onderges[chreven]
heeren schepen inden huwelijcken staat
geconfirmeert en bevesticht

[...]

Sicke Claesz van Sneck ende Annitie Dircksz

[...]

[getekend] A. Pater [Dirks]z Gillis Valckenier

 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, archief 5001, inv.nr. 945, p. 279

 

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5001/2.6.4/start/140/limi…

Jelle zei op wo, 03/04/2020 - 12:40

Beste Rene & Chris, hartelijk dank voor jullie snelle reactie en aanvullend opzoekwerk. Ben nu benieuwd of ik de voorouders van Sicke and Annetie ook kan traceren... Wordt vervolgd!

tx Jelle

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.