Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Onduidelijkheden m.b.t. zaak in Leids kenningboek 1485

Dit geding speelde tussen Alijdt Andriesdr, weduwe van Huge Jans Baertout (die een paar dagen geleden langs kwam in een andere zaak op dit forum). Ik kan uit dit nieuwe geding opmaken dat zij het geding uiteindelijk verloor, maar de exacte details ontgaan me. Wie kan me helpen?

Het gaat om de tekst aan de rechterkant van de pagina (drie alinea's).

[Leiden, rechterlijk archief, kenningboeken 1477-1486, inv. 41 f. 262]

Ik heb het volgende kunnen transcriberen:

Pieter Geryt [Golenz?] is sijn dingtael tegens Alijdt Huge Jan Bartoutsz weduwe ende pieter

voirsz die sijt dat hij Alijdt [voirz] te recht gepant heeft na […] sijn [scepen?] brief die

 

Alijdt Huge Jan Bartoutsz weduwe mit […] is hor dingtael tegens

Pieter Geryt Golenz ende Alijdt voirsz die sijt dat pieter voirsz hor te hoge ende mit onrecht

gepant heeft ende […] te hoge pant dat die […] vander [..] mit onrecht [pand…]

ende sijt… ……….ongewillige….

scepen brief ontfangen heeft te weten…

 

Aldus zoe wijsen scepenen alsoe pieter gerijt golenz gepant heeft alijdt huge jan bartoutz weduwe om hoir poortrecht mit [ene?] scepene brief [die is] …. macht en alijdt

voirsz geen goeden en [bewust] hoir poortrecht….

[zijnre] pandingen en geve pieter voirsz die kennync gewonnen en alijdt voirsz verloren heeft.

[Opten] 15 dage in julio ‘85

 

 

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op za, 05/23/2020 - 10:01

Pieter Geryt Golenzoon is zijn dingtael tegens Alijdt Huge Jan Bartoutzoons weduwe ende Pieter
voirsz. die seyt dat hij Alijdt voirn. te recht gepant heeft na uutwijsinge zijn scepen brief, die
gans gave ende inder macht was doe Pieter voirsz. daermede pande an hoir poortrecht
alsoe zij hem geen goet en wiste te bewijsen, dan hij an panden mochte ende hoir poortrecht
mede bescutten ende Pieter voirsz. die seyt dat hij na den recht van der stede hier mede
in zijn recht volstaen sel ende te recht gepant heeft ende dat zij die selve pandinge
mit onrecht gekeert heeft, dit seyt Pieter voirsz. dat recht is ende begeert des
vonnis van scepenen ende eerst hier op gehoirt te wesen. Bij Simon Payge .. die andren

Alijdt Huge Jan Bartoutszoons weduwe mit hoiirs gecoerens voichts hant is hoir dingtael tegens
PieterGgeryt Golensz ende Alijdt voirsz. die seyt dat Pieter voirn. hoir te hoge ende mit onrecht
gepant heeft ende soe wye te hoge pant dat die na den recht van der stede mit onrecht pandet.,
Ende seyt reden wairbij ende wairom. Alsoe Pieter voirsz. enige willige pande up ten voirsz.
scepen brief ontfangen heeft, te weten 1 stalen pansijser, een treeft, een selas, welke goeden
Pieter selver getaxeert heeft tot zijns selve seggen buyten weten ende consente van
Alijdt voirsz. ende heeft hij dat upten scepen brief geteyckent dat en weet Alijdt voirsz. nyet.
Ende Alijdt voirsz, die seyt dat die selve goeden ongelijc beter zijn dan dair se.Pieter voirsz.
voir gescat heeft tot sijnen wille. Bij dese voirsz. redenen soe seyt Alijdt voirsz. dat hij
hoir te hoge ende mit onrecht gepant heeft an hoir poortrecht. Want zij noch wel
andere goeden heeft ... ende van wye te hoge pant dat die mit onrecht pant, ende
dat zij dairomme die selve pandinge te recht geweert heeft. Dit seyt zij dat
recht is ende begeert des vonnisse van scepenen ende eerst  hier up gehoirt te wesen.
Bij Willem Jansz .2e, die andren anno 1485.

Aldus zoe wijsen scepenen alsoe Pieter Geryt Golensz gepant heeft Alijdt Huge Jan Bartoutszoons weduwe
an hoir poortrecht mit enen scepene brief die is gans gave ende in zijnre macht ende Alijdt
voirsz. geen goeden en bewijst hoir poortrecht mede te bescutten, dat Pieter voirsz. blijven sel in
zijnre pandinge ende goeden, Pieter voirsz. die kennync gewonnen ende Alijdt voirsz. verloren. Actum
opten 15 dach in Julio anno '85.

 

Louis van Veenendaal zei op za, 05/23/2020 - 12:39

Dank voor de aanvullingen van deze lastige tekst (van een niet al te beste scan).

Voor wat betreft de twee ontbrekende woorden: moet op het einde van de 1ste alinea "2e" staan, dus Simon Payge 2e, analoog aan het einde van de 2de alinea?

 

Grappig om die oude woorden te zien, zoals pansijser en treeft, maar wat is een selas, en staat dat er wel echt? (2de alinea, eind 5de regel)

Otto Vervaart zei op za, 05/23/2020 - 16:40

Een pansijser is een pantsereen creeft een borstpantser, het derde woord zou dan ook een soort wapen of deel van een wapenuitrusting moeten zijn. Het duurde even eer ik andere woorden in deze tekst zag die met dezelfde soort s beginnen. Ook met behulp van de online woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal, https://ivdnt.org/, kon ik het woord nog niet identificeren

Louis van Veenendaal zei op za, 05/23/2020 - 19:32

Inderdaad, er staat creeft, en de betekenis die u noemde kon ik  terugvinden in de online historische woordenboeken. Ik deel uw opinie dat het derde woord ook iets in die richting moet zijn. Ik heb een online speurtocht gedaan naar wat het kan zijn (harnas onderdelen en spellingsvarianten in het online MNW woordenboek), maar helaas zonder resultaat...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.