Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ondertrouwinschrijving Amsterdam 1601

Beste allemaal,

Zou iemand mij kunnen helpen met de ontcijfering van deze ondertrouwakte uit 1601 tussen Gijsbrecht Bonzer uit Oudewater en Lijntgen Roelands? Het gaat om de tekst bovenaan op de rechter pagina. 

Heel veel dank!!

Dirk 

Reacties (3)

René van Weeren zei op ma, 05/08/2023 - 23:50

[li-marge: Gijsbrecht Bonzer]
Den IIen junii 1601
Compareerden voor dr. Jacob Brokemans en[de] Jacob Graef Gijsbrecht
Bonzer, van Oudewater, kaffawerker, oudt XXIIII jaren, ^10 ans*^, woonende
bij Sint Tonispoorte**, vertoonende zijns vaders secretaris
der stadt Oudewater consent onder zijne handt ter
eenre, ende Lijntgen Roelans, van Antwerpen, wed[uw]e
van Gerard Stoels, verklaeren[de] vier jaren wed[uw]e geweest
te hebben***, ^15 ans, a morte mariti****^, woonende op den Uyterssen steyger*****, ter andere
zijden. Ende gaven aen, verzoekende als voren*****. Ende
naerdien zij op alles naer behooren geantwoordt hadden, zijn hun
hare geboden verwilliget

[getekend: G. Bonzer, handmerk aanstaande bruid]

* = vermelding woonduur binnen Amsterdam op dat moment (10 jaar), bedoeld om vast te stellen of de huwelijksafkondigingen ook in de vorige woonplaats dienden plaats te vinden (alleen verplicht bij personen die recent (minder dan 3 jaar) voordien in Amsterdam woonden))
** = de Sint Anthonispoort is de huidige Waag op de Nieuwmarkt
*** = hertrouwende weduwen dienden op te geven hoe lang zij al weduwe waren, om met zekerheid te weten dat kinderen uit het aanstaande huwelijk door de huidige en niet door de overleden eerdere partner waren verwekt (dit met het oog op erfrecht)
**** = voor de betekenis, zie uitleg bij *; de vermelding betekent '15 jaar, vanaf de dood van haar echtgenoot'
***** = de Utrechtse steiger waar de veerschuiten van en uit Utrecht aanmeerden in Amsterdam; deze steiger lag aan de oostzijde van het toenmalige water van het Rokin
****** = verwijzende naar de standaard formule waarin stond dat de aanstaande echtgenoten elkaar niet nabij stonden in bloedverwantschap of aangetrouwdheid en ze geen andere trouwbeloften hadden gedaan

Pauwel zei op di, 05/09/2023 - 00:21

De eerste commissaris heet D[irck] Jacobs[en] Rosenkrans.

dirk meerburg zei op wo, 05/10/2023 - 07:05

Super, reuze bedankt! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.