Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ondertrouw Elbert Roelofsz, 1586

Wie kan helpen deze ondertrouwakte te ontcijferen? Een deel is mij zelf gelukt:

 

Compareerden voor Jan Thomasz Commissaris der houwelijken ….

Elbert Roelofsz oud …. xxv (25) jaren, woonende inde …..

geassisteert met Ann.. Jeroons sijne moeder ter ener zijde en Griet

Cornelis dochter oud … xx.. jaren woonende inde oude sijtshout tuynen (?) 

geassissteert met Griet Jans dochter (?) haer moeder ter andere zyde 

........

........

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 09/03/2020 - 14:23

Den 6en May 1586
Compareerde voor Jan Thomasz, commissaris der houwelijcksche saecken,
Elbert Roeloffsz, oudt omtrent 22 jaeren, woonende in de Calverstraet,
geassisteert met Anne Jeroens, sijne moeder, ter eenre, ende Griet
Cornelisdochter, oudt omtrent 26 jaeren, woonende in de Oudezijts Houttuynen,
geassisteert met Giert Jansdochter, haer moeder, ter andere zijde,
ende gaven aen dat sy sij aen malcandere verlovet ende met trouwen verbonden
waren, versoeckende haer drie Sondaechsche uytroepingen, omme naer de-
selve de voorsz. trouwe te solemniseren ende in alles te voltrecken, soo verre
dat anders geene wettige verhinderinge voor en vallen, ende naerdien sij
verclaerden dat sij vrije persoonen waren ende malcanderen in bloede niet en
bestonden, waerdoor een Christelijck houwelijck mochte verhindert worden, sijn
hen haere geboden verwiilliget.
Elbert Roeloffsz
Griet Cornelis
[in de marge:] hiervan is acte notariael ingebracht den 30en Augusti

Jan T. zei op do, 09/03/2020 - 18:22

Beste Geert, hartelijk dank weer!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.