Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ondertrouw Amsterdam 1601

Dit is een ondertrouw in Amsterdam in 1601. Ik kan de tekst niet zo goed ontcijferen.

Wie zou dit kunnen transcriberen?

Bij voorbaat dank.

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/05/2023 - 11:54

Ten dage als vooren compareerden Aelbert Hercules van Uytrecht,
ballemaker, oudt ontrent 25 jaren, woonende op Plempenpadt,
geassisteert met Dierck Kassen, sijn neve, dewelcke verclaerde dat de de ouders
hem haere consent zelve mondelinge verclaert hebben, hem opleggende de
geboden tot Uytrecht mede te laten doen ende daervan betooch in te
brengen ter eenre, ende Martigen Lourisdochter van Haerlem,
oudt 24 jaren, woonenden in de Griote Kruyssteech, geassisteert
met Lijsbeth Diercks, hare moeder ende Simon Willemsz, hare schoonvader
ter andre zijden, ende gaven aen versoeckende als voren ende
naerdien zij op alles naer behooren geantwoort hadden zijn hun
hare geboden verwilliget.
Albert Herculessen
[in de marge:]
NB. Dit betoogh is
ingebracht, getuyge is
Bergeer van Eversberch
dienaer tot Uytrecht

Adriaan van Heemstede zei op zo, 03/05/2023 - 18:24

Hartelijk bedankt voor de transcriptie.

Ik zie nog iets staan tussen de eerste en de tweede regel: het zou "14 weken" kunnen zijn.

Zou het kunnen dat de leeftijd van de bruidegom "25 jaren 14 weken" is? Is dat misschien omdat hij nog net niet mondig was? (ik weet niet precies wat de leeftijdsgrens toen was)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/05/2023 - 22:55

Dat klopt

René van Weeren zei op ma, 03/06/2023 - 09:35

Beste Adriaan en Geert,

Een aanvulling: de vermeldingen tussen de regels zijn geen aanvullingen op de leeftijd, maar hebben betrekking op de tijd die de aanstaanden respectievelijk in Amsterdam al verbleven. De aanstaande bruidegom verbleef dus sinds 14 weken in Amsterdam, de aanstaande bruid al 16 jaar (ans). Dit gegeven werd vermeld om de zogenaamde 'vluchthuwelijken' tegen te gaan van aanstaande bruidsparen die verwachtten dat in hun herkomstplaatsen iemand bezwaar tegen het huwelijk wilde aantekenen. Met het oog daarop werden huwelijkspartners die pas kort in Amsterdam woonden, verplicht hun aanstaande huwelijk ook in de plaats van herkomst af te laten kondigen en bewijs te overleggen dat die afkondigingen gedaan waren en geen bezwaar hadden opgeleverd. In dit geval hoefde alleen de bruidegom dit te doen, het bewijs dat hij overlegde is het 'betoog' uit Utrecht.

Wat betreft de meerderjarigheid: juridische zelfstandigheid had men vanaf de 20e verjaardag voor vrouwen en voor mannen vanaf de 25e verjaardag. In principe kon men dan trouwen zonder instemming van de ouders/naaste verwanten, maar lokale bestuurders konden zelf aanvullende eisen stellen: in Amsterdam was het destijds gebruikelijk dat bij elke huwelijkspartner jonger dan 30 een bewijs van instemming van de ouders/familie gevraagd werd en bij ontbreken daarvan een onderzoek ingesteld kon worden.

Adriaan van Heemstede zei op ma, 03/06/2023 - 23:52

Beste René,

Hartelijk dank voor deze waardevolle informatie!

Ik heb gekeken of er nog een huwelijksafkondiging in Utrecht is maar heb die niet kunnen vinden.

Pauwel zei op di, 03/07/2023 - 17:33

https://www.openarch.nl/saa:7116af97-97b3-459d-b97f-d89ac9f9262d/nl

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/7116af97-97b3-459d-b97f-d89ac9f…

Een aantal dingen lees ik anders.

1  Ten dage als voren compareerden Aelbert Hercules van Uytrecht,

2  ballemaker, oudt omt[rent] 25 jaren, woonende ^14 weken^ op Plempenpadt,

3  geassisteert mit Dierk Korss[en] sijn m[eeste]r dewelcke verclaerde dat de ouders

4  hem hare consent zelve mondelinge v[er]klaert hebben, hem opleggende de

6  brengen ter eenre, ende Maritgen Lourisd[ochte]r van Haerlem,

7  oudt 24 jaren, ^6 ans^ woonende in de Groote Kruyssteech, geassisteert

8  met Lijsbeth Dierks, hare moeder ende Simon Willemsz, hare schoonvader

[in de marge:]

NB. Dit betoogh is

ingebracht get[eeckent] J.

Berger van Ebersberch

dien[ae]r tot Uytrecht

 

De toevoeging '14 weken' hoort bij 'woonende', zoals gebruikelijk.

Pauwel zei op di, 03/07/2023 - 18:00

Een aantal dingen lees ik anders.

1  ... als voren 

2  ... oudt omt[rent] 25 jaren, woonende ^14 weken^ op Plempenpadt,

3  geassisteert mit Dierk Korss[en] sijn m[eeste]r ...

4  hem hare consent zelve mondelinge v[er]klaert hebben ...

6  ... ende Maritgen Lourisd[ochte]r ...

7  ... jaren, ^6 ans^ woonende in de Groote Kruyssteech ...

8  ... Lijsbeth Dierks ...

[in de marge:]

NB. Dit betoogh is

ingebracht, get[eeckent] J.

Berger van Ebersberch

dien[ae]r tot Uytrecht

Adriaan van Heemstede zei op vr, 03/10/2023 - 02:40

Hartelijk dank voor de aanvullingen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.