Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Ondertrouw 1650, Amsterdam

Nog wat gaten in de transcriptie en een vreemde tekst in de linker kantlijn. Kan iemand opheldering geven? Veel dank!

 

Compareerden als vooren Jan Janss tijm van A[msterdam] huistimmerman

gesel oud 22 jaer woont op de Koningsgracht ge…. 

... moeder …. hebben en Grietje Janss van Overdiemen 

oud 19 jaar woont ter Overdiemen geassisteerd met haer 

vader Jan Hendrics Jongh ..

 

[linker kantlijn]

Winckelman (?)

sijns moeder

…….

brengen

Is goed inge

bracht bij

Winckelman (?)

Reacties (2)

Rene van Weeren zei op do, 06/18/2020 - 21:05

Compareerden aler* vooren Jan Janss Tijm van A[msterdam], huystimmer-
gesel, out 22 jaer, woon[ende] op de Coninxgracht** geen
een moeder sieck hebben[de] en[de] Grietie Janss van Overdiemen***,
out 19 jaer, woon[ende] tot Overdiemen, geass[isteer]t met haer
vaeder Jan Hendrixsz Jongh, g{onvolledig woord}

Li-marge:
Winckelman / sijns moeders / [con]sent in te / brengen / Is goet inge- / bracht bij / Winckelman****
N[ieuwe] K[erk]

[getekend: Jan Jansz Tijm, Grytyen Jans]

 

* bedoeld is: als

** in de 17e eeuw tijdelijke benaming voor het Singel als eerbeotoon aan Koning Hendrik IV van Frankrijk; destijds een belangrijk bondgenoot van de Republiek

*** Overdiemen: buurtschap van Diemen, gelegen aan de oevers van de Diem. Sinds de aanleg van het Merwedekanaal aan weerszijden van het kanaal gelegen.

**** Winckelman = Johannes Hendricus Winckelman, koster van de Oude Kerk.

Jan Thijm zei op do, 06/18/2020 - 21:50

Beste Rene, dit lost een heleboel raadsels in één keer op. Veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.