Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Onbekende afkortingen Latijnse tekst 1560

Ik heb een transcriptie gemaakt van een Latijnse tekst, wie wil die controleren, er komen nogal wat afkortingen in voor. Hieronder volgt de transcriptie door mij gemaakt:

nrin predicti ordinationes et statuta per presatum         

pastorem et nigros fabrice cum consilio et                   

assensu valiej et strenncy at honestorum             

et prandorum virorum Thome Gramaye                     

consiliary et primi nigrim rationne regiae                     

majesteits in ducatu Geldrie Johannis Boll                

Arnoldi FoeytLubberti de Compostel                     

at Nicolay Gerardi consiliartorum venorian                

Geldrensium et Renensium facta et descripta                     

in quodem instrumento manibus predictorum              

pastoris nigrorum fabrice et consiliartorum                  

signatoroy presentes nostre littere sunt transfixe         

tenore presentium ratificamus approbamus arque       

aucte nra ordinaria in der noie consirinamus

jure nostre sen propositi pro tempore predicte             

ecclesie Sancti Petri quoad institutionne                     

rectoris in et ad eandem ecclesiam parochiale            

toties quoties eam in posterum vacare contigerit         

nobis sendicto propresato semper salvo in curis          

rei testiconium presentes litteras exende fieri              

ac par notarium curie nren archidiaconatus subscribi   

sigillique nrin inssinus et feciunus appensione             

communiri. Datum anno domini millesimo quingentesimo

sexagesimo novo die noita mens may.                        

sic substuendi Ant. Buijser, notaris […..]   

Reacties (5)

Otto Vervaart zei op wo, 06/15/2022 - 18:19

Beste Corrie, deze schrijfhand is niet overal even vlot leesbaar, hier mijn poging tot correctie en oplossing van afkortingen en dergelijke:

 

nostri predicti ordinationes et statuta per prefatum         

pastorem et magistros fabrice cum consilio et                   

assensu validi et strenui (?!) at honestorum             

et prandorum virorum Thome Gramaye                     

consiliarii et primi magistri rationum regiae                     

majestatis in ducatu Geldrie Johannis Boll                

Arnoldi Foeyt, Lubberti de Compostel                     

at Nicolay Gerardi consiliarorum venorum                

Geldrensium et Renensium facta et descripta                     

in quodam instrumento manibus predictorum              

pastoris magistrorum fabrice et consiliarorum                  

signato presentes nostre littere sunt transfixe         

tenore presentium ratificamus approbamus atque       

auctoritate nostra ordinaria in Dei nomine confirmamus

jure nostre seu prepositi pro tempore predicte             

ecclesie Sancti Petri quoad institutione                     

rectoris in et ad eandem ecclesiam parochiale            

toties quoties eam in posterum vacare contigerit         

nobis seu dicto preposito semper salvo in cuius          

rei testimonium presentes litteras exinde fieri              

ac par notarium curie nostre archidiaconatus subscribi   

sigillique nostri iussimus et fecimus appensione             

communiri. Datum anno domini millesimo quingentesimo

sexagesimo nono die nona mensis maii.                        

sic subscriptum Ant. Buijser, notarius ss...

 

De u en de n zijn berucht omdat ze in dit soort schrift gemakkelijk verwisseld kunnen worden. De e en de r hebben een duidelijk andere vorm dan je in moder schrift verwacht. Het woord venorum is een mooi middeleeuws Latijns woord, "van de venen", dat typisch van Nederlandse oorsprong is, rond Veenendaal valt het vaker te zien.  De naam van Thomas Gramaye heb ik gecheckt via https://www.archieven.nl, in de inventarissen van de Gelderse rekenkamer en het Hof van Gelre en Zutphen bij het Gelders Archief is hij snel te vinden.

Otto Vervaart zei op wo, 06/15/2022 - 18:22

Hihi, nu vlieg ik zelf ook even in de valkuil van de i, u en n: in de vierde regel is het providorum! Tijd om de computer even met rust te laten...

Corrie van Silfhout-van Ravenswaaij zei op wo, 06/15/2022 - 20:33

Heel erg bedankt Otto. Ik  probeer ook veel variaties met n, v, i, m enz. maar als je het woord niet kent blijft het moeilijk. Het stuk is van het veenraadschaparchief dus 'van de venen' had ik zelf ingevuld. Ik kom in meerdere stukken 'nigrorum fabrice'  tegen hetgeen jij veranderd heb in 'magistrorum fabrice'. In enkele stukken is het woord duidelijker te lezen, ik voeg een foto bij. In geen enkel woordenboek kan ik de betekenis vinden maar gezien de strekking van de tekst is dit het beroep van de persoon, Ottonis Egidy is kerkmeester en Thomas Gramaye prime nigrim, is eerste rekenmeester is in Arnhem. Misschien heb jij een verklaring voor het woord nigrorum fabrice of lees ik het toch helemaal fout?

Corrie van Silfhout-van Ravenswaaij zei op do, 06/16/2022 - 17:22

Otto, ik ben steeds heel blij met jou hulp bij de Latijnse teksten en

ook Pauwel bedankt voor de tip.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.