Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

nr 46

De stadt van Limmerick beset, sonder daer
yeren te willen hebben, den Vijant is
weder in een groot gesal om dat se alle
de papisten soo Edelieden, Boeren als vrou-
wen, en kinderen met een groote quant
teijt van vee bij haer hebben, doch haer
mancqueert haere Equipage geweer, en
houdt, en of wel se soo veel vee hebben
met genomen alse gelast hebben, soo vinden
wij echter noch overvloedich, en ist Remarka-
bel dat se aen een Man in dese stadt 16000 scha-
pen, en wel drie a vier duijsent runderen
hebben wech genomen, sij hoopen op een
Niuw secours uijt Vranckijck, doch wij-
doen ons best ompt haer te beletten
en sullen daerom trachten de See haevens
te vermeesteren, in Engelandt sijnse door-
de Nederlaech van onse vloot al wat
gealarmeert, en beducht voor eene
landing, en meijnen sommige dat den
Koninck in korten wel weder naer Caglans
mocht overgaen. die hier den Winter blijven
moet sal een Rude en ongemackelijcke Cam-
pagne hebben, en bij aldien den Vijant sich
opimatneert, en door de veelheijt van haer
gebreck krijgt twijfele ick of wij van dit
saisoen, vande provintien van Gallorwaij en
Corneck wel Maester werden, ick hebbe
U.H.Ed. laeste missive den Grave van Pordt-
land voor gelesen, en versocht den ko-
ninck daer over te willen onderhouden

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.