Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

nr 206 verkoop percelen water

Ik ben zo benieuwd wat er in dit document staat. Het gaat mij om alles wat betrekking heeft op nr. 206. Kan iemand dit voor mij "vertalen" ?

Alvast enorm bedankt

Wout

 

Reacties (1)

René van Weeren zei op vr, 03/31/2023 - 18:03

Samenvatting:

De heren De Lange, Koorn en Van Leeuwen verkopen op 1 november 1854 stukken water aan Jan Dil, in aanwezigheid van de heer Druyvesteyn (vermoedelijk als getuige). Het gaat om in totaal 4 stukken water, bekend onder kadastrale registraties F1, E293, G377 en G381. Op alle stukken water heeft Akersloot en de rest van de ambachtsheerlijkheid het recht op visvangst (dat dus obvergaat naar de nieuwe eigenaar). Voor deze stukken water betaalt Jan Dil 2400 gulden, een dag later wordt deze transactie ingeschreven, waarover een registratierecht wordt geheven van 132,48.

De transcriptie:

206
1 November
Idem [=acte van verkoop onroerend goed]
in minuut

Mr. Pieter Abraham de Lange,
Jacobus Theodorus Koorn,
Dr. Dirk Willem van Leeu-
wen, allen te Alkmaar
verkoopers qq*,
Jan Dil, te Zaandam,
kooper.
Francois Constantijn Wil-
lem Druyvesteyn te Alk-
maar. qq*

De Ambachtsheerlijkheid
Akersloot, waar omtrent op
den perceelsgewijzen kadas-
tralen legger van de gemeente
Akersloot is vermeld dat de
stad Alkmaar eigenaar is
van de perceelen op dien legger
voorkomende, te weten:
a. Sectie F, onder nummer 1 en
de benaming van wielen,
meeren, waterkolken, ter
gezamenlijke inhoudsgrootte van
driehonderdeenentach-
tig bunders, twee roeden en
zestig ellen.
b. Sectie E onder nummer 293,
water ter gezamenlijke in-
houdsgrootte van veertien
bunders, vierenveertig roeden
en zestig ellen.
c. Sectie G onder nummer 377,
water, ter inhoudsgrootte
van twee bunders, twintig roeden,
negentig ellen en onder
nummer 381, water ter gezamen-
lijke inhoudsgrootte van
twaalf bunders, achtenzeven-
tig roeden en vijftig ellen.
Al welke perceelen voor het
geheel, immers voor het mee-
rendeel geacht moeten wor-
den te zijn dezulke, waarvan
de ambachtsheerlijkheid de
visscherij (viaschrecht) heeft.
Koopprijs f 2400.-

2 november
132,48


* = qualitate qua = in de hoedanigheid van

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.