Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisprotocol 1562

Een ingewikkeld stukje weer voor mij, een notarisprotocol uit 1562 met de namen van enkele schuldeisers. Wie kan mij helpen met een transcriptie? Hartelijk bedankt.

 

Met groeten,

Elsa

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 10/04/2021 - 08:54

Niet alles, maar dit help misschien wel:

 

Creditores Cornelis
van den Dort
Anno van den geboerten ons Heeren Jesu Christy 1563, den 13en dach
Decembri, compareerden etc., d'eersamen persoonen Johan Pruner,
Berthelemeus Oort, sr. Thomas van den Geheene, Michiel Backer ende
Boudewijn Backer, alle goetwillende crediteuren van Cornelis
van den Dort, juwelier, ende hebben geconstitueert ende machtich
gemaect, constitueren ende maecken machtich midts desen, de
eersamen mr. Nicolaes van Schutteput, procureur, postulerende in den
Raede van Brabant, alleene ende tesamen, omme in den name
van hen constituanten te vervolgene alsulcken proces als zijlieden
in den voorsz. Raede van Barbant in materie van cassatien tegens
Cornelis Bollens, Jacop Kips ende Hans Elder, oick crediteuren
zoo zij pretenderen van de voorsz. Cornelis van den Dort, eysscher der selve saecken
ende te bedingene litisconte statie te doenen, den eedt van calupine?
ende alle andere eeden etc., voirtane alle andere termijnen soe
totten eynde van den saecken toe te houdene cum potestate
substituendi, gelovende de voorsz. constituanten respective et
successive te houdene voer goet, vast, gestande ende van weerden
al tgene des bij den voorsz., hennen geconstitueerde of zijnen gesubstitueerden,
hierinne sal worden gedaen ende voireekert van de obligament
respective et successive se et sua etc. Actum Antwerpen,
Putibus ende Duaert Buys ende Symon Peeters als getuygen.
[ondertekening]

Elsa zei op ma, 10/04/2021 - 15:39

Hartelijk dank, Geert. Dat helpt weer. Ik had een paar dagen terug nog een aantal

stukken geplaatst onder een andere post, “notarisprotocol 1540”. Zou je me daar misschien ook mee kunnen helpen? Alle tijd uiteraard. Hartelijk bedankt.

 

Groeten,

Elsa

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.