Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte uit 1733 onecht kind pagina 2

Beste lezer

dit is een vervolg op een akte die begint met een soort van getuigenverklaring, denk ik, en het vervolg van pagina 1 die reeds vertaald is. Ik hoop dan u eruit komt, ik in ieder geval nog niet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp. Dit document gaat deel uit maken van een boek over 1000 jaar Nieuwland, verschijningsdatum 2025.

Jan van Beuzekom

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 09/09/2023 - 07:40

Compareerden ook Claas Leendertse voornt. en
Bastiaen Cool, verclarende ten versoeke alsvoren
Lijsbet de Jong voorgemelt ten dage alsvoren te
hebben hopren zeggen, dien schelm, dien s'lants
dief is vader van mijn jong, als ik sterf brengt
hem dat tuys, hij moet dat houden, dat den
eersten getuyge daerop gevraegt had, wie is dat,
sij Lijsbet de Jong antwoorde, de schout van
Nieulant, verclarende d'voorn. Bastiaen Cool voorts,
dat Luycas Muylwijk hem enige dagen na het
voorz. gepasseerde gesegt heeft, dat hij sijn vrouw
enige tijt had aengeweest om te zeggen of sij met
de schout van Nieulant had te doen gehat, tot-
dat sij het hem gesegt hadde, dat hij getuyge daer-
op hem voorhielde hoe hij daerna gedagte had
gecregen of hij iets van haer gesien had, dien voorn.
Muylwijk daerop antwoorde, van neen, maer dat
het was of het hem was ingegeven, gevende voor
redenen van wetenschap als in den text t'voerz.
alsoo te hebben gehoort en bijgewoont, dat daerom
presenterende met eede te bevestigen. Aldus gepasseert
voor mij notaris voornt. ten overstaan van Martinus
Mekeren, notaris en procurator en Maerte Mekeren

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.