Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte uit 1688, deel 3

Beste lezer,

bijgevoegd de laatste pagina van een drie pagina's tellende akte over de verhuur van een deel van een woning en een tweetal percelen weiland. Wie kan mij helpen ook deze pagina te 'vertalen'. Bij voorbaat uiteraard hartelijk dank

 

Jan van Beuzekom

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 12/05/2023 - 08:42

voorn. gehouden sal sijn de voorn. helfte
der huysinge aen de huyrdesse te leveren
vloer, glas en dackdigt, en van
alle noodige reparatien doen versien,
dies sal de huyrdesse bij expiratie der
voorn. twee huyrjaren wederomme doen
repareeren alle 't geene bij haere familie
schulden daerinne alsdan gebroocken
sal sijn, en sal d'selve oock mede
gehouden sijn te betaelen het schoth ende
verpondinge staende tot laeste van de
voorn. landerijen, en aen haere be-
loofde huyrpenningen werden gekort, mits
aen den verhuyrder overleverende behoor-
lijcke quitantie. Alles onder verbant
van haer comparanten persoonen
ende goederen, d'selve onderwerpende
ten bedwang van allen heeren , hoven,
rechten ende rechteren, ende specialijck
den Ed. hove van Hollant. Aldus gedaen
ende gepasseert voor mijn notario
vernoemt, ten overstaen ende bijwesen
van Jan Ariens, Cornelis Floren, beyde
woonende op Noulant, als getuygen
in desen versoght ende geroepen.
Ernst Crijnen van Dijck
X Dit merck heeft Joosje Ariens vernoemt gestelt
& Dit merck heeft Jan Ariens vernoemt gestelt
Cornelis Flooren
Mijn present notaris publicq
F. de With, 1688

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.