Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte uit 1688

Beste lezer

De bijgevoegde akte is een notarisakte uit 1688 en betreft d erfenis van een boerderij met een hennepakker in de polder Quakernaak en een boerderij aan de Schenkel in Nieuwland. Hoewel deze akte vrij netjes is geschreven kom ik er niet uit, wie helpt mij deze te 'vertalen'?

De akte bestaat uit 3 delen

Bij voorbaat dank

Jan van Beuzekom

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 11/11/2023 - 08:20

Den 24 Feveruary 1688
Compareerden etc.
Ernst Crijnen van Dijck, woonende in
Goudriaen, in qualite als oom ende bloet-
vooght over d'onmondige kinderen van
Arien Jansz, geprocreëert bij Willemtje
Ariens, ende Claes Jansz, geprocreert
bij Joosje Andriesse, mitsgaders over
d'onmondige kinderen van Anneghjen
Jaens, in haer leven in huwelijck gehadt
hebbende Floris Cornelise, tesamen
kintskinderen ende erfgenaemen van
Jan Crijnen Schrijver, in sijn leven
gewoont hebbende tot Noulant,
haer respective gewesene grootvader
zaliger, d'welcke bekende ende verklaerde
in de voorsz. qualiteyt, op appobatie
van den Wel Ed. Heere François
Doubleth, heere van Groenevelt en
in Moerkercke, drossart der stadt
Gorinchem, ende lande van Arckel,
als oppervooght van alle onmondige
persoonen, sijn Wel Edelheyts bedrijf verhuyrt
te hebben aen Joosjen Ariens, wedue
van zaliger Claes Jansse Schrijver,
(d'welcke mede compareerden) van den
voorn. Van Dijck in genoemde qualiteyt
bekenden gehuyrt te hebben, eerstelijck
de helfte van de huysinge ende erve
waerinne den voorn. Jan Crijnen
is overleden, met de geheele schuyre,
staende opsij van't voorsz. huys,
item vier ackers kenniplantlant,
genaemt Schinckelacker, de tweede
de Grient, de derde den Huysworf
en den laesten den Crommen acker

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.