Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele Akte Boxtel 1677

Wie o wie kan mij aanvullen/corrigeren/helpen. Met name ? en XXX zijn woorden/zinnen die ik niet voor elkaar krijg. Hieronder hetgeen ik zelf heb uitgeplozen.

=======

1677

Comparerende voor mij Johan Leermakers

openbaer (notaris?) bij den Ed.(elen) Mo.(gende) raedt van Brabant

geadmitteert notharis, residerende binnen de

Baronij van Boxtel en de getuijgen

naer genoempt de Servaens Jan van

Gulick “inwoonder der Baronij”, als man en momboir van Jenneke

dochter Aert Peeters van Hese, geboortigh

van Hilua? Venbergh?, mij notaris mette getuijgen wel bekent

xxx?

xxx? heeft gerestitueert en volmachtigt gelijck

hij comparant en doender mits dese Jaspaer

Aert van Hese en Hendrik Janssen van Hooff

sijn swagers omme mede sijne XXX? comparant en naem en XXX?

sijne XXX? qualiteijt XXX? te verouijen? ter

cautie vande Heere verbint hebben er van de

mostendis? Xx compagnon? binnen de Stadt

geldt aldaer te voorders XXX?

en ontfanghen , alles het geen hem constituant

wegens sijne XXX? huijshe? voor een vierde part

XXX? competerende van alles het gene

aldaer van wegen Jan Aerts van Hese

sijne constituant huijshe? broeder sijn XXX?

baere? 1657 XXX?, sijnde, vande camer van geldt?

Xxx? naer xxx? met het XXX XXX?

Soone stadt xxx xxx xxx xxx

Quitantis van hunne ontfank te xxx?

en xxx 4 xxx van alles te doen t geen

hij constituant selffs aldaer present wesende

sonder comen? oft mogen doen, xxx? oock soo

Reacties (4)

Gerrit. zei op do, 10/13/2022 - 21:24

De gemarkeerde plaatsnaam is Hilvarenbeek. Hij schrijft Hiluarenbeeck.

Geert Ouweneel zei op vr, 10/14/2022 - 09:18

Verbeterd en aangevuld:

Comparerende voor mij Johan Leermakers,
openbaer, bij den Ed. Mo. raedt van Brabant
geadmitteert notaris, residerende binnen de
Baronye van Boxtel en de getuygen
naer genoempt, den eersaemen Jan van
Gulick, inwoonder der voorsz. Barony, als man ende momboir van Jenneken,
dochtere Aert Peeters van Hese, geboortich
van Hilvarenbeeck, mij notario mette getuijgen wel bekent, dyewelcken
onder wederroepelijck geconstitueert ende volmachticht, gelijck
hij comparant is doende mits desen, Jaspaer
Aertsen van Hese ende Hendrik Janssen van Hooff,
sijn swagers omme mede in sijns voorsz. comparants naeme ende in
sijne voorsz. qualiteyt hem te vervoegen ter
camere van de heeren bewinthebbers van de
Oostindische Compagnie binnen de Stadt
Delft ende aldaer te voorderen , innen
en ontfanghen , allen hetgeene hem constituant
wegens sijne voorsz. huysvrouwe voor een vierde part
is competerende van allen het gene
aldaer vanwegen Jan Aertssen van Hese,
sijne constituant huysvrouwe broederhe dye in den
jaere 1657 affgevaren sijnde van de camer van Delft
voorsz. naer Oistindien met het schip de Walvisch,
soo men verstaet is overleden, bevonden sal werden goet te comen
quitantie van hunnen ontfank te geven,
en in t'selve cas alles te doen t'gene
hij constituant selffs aldaer present wesende
sonder connen oft mogen doen, al waer't oock soo

De akte is nog niet af. Stuur de rest ook maar.

herman zei op vr, 10/14/2022 - 12:29

@ geert

onder wederroepelijck

Dit is volgens mij 1 woord, in de betekenis van ""onwederroepelijck""

Geert Ouweneel zei op vr, 10/14/2022 - 12:49

Herman,

Is helemaal waar. Te haastig getypt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.