Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele Akte in 1779 te Tilburg, Augustinus van den Broek, 1

Wat staat daer

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/27/2020 - 15:03

van het doen der repititie als passeeren en uit-
maaken van heeren scheepenen quitantie als
anderzints te weeten dat de heeren Elias Roosfing
en Johan Adriaen van Meurs als collecteurs der
s'lands en re-eele verpondingen over Tilborgh zullen
geprefereerd weezen en uit van t'voorsz. slot genieten
eene somma van vijf en zestig guldens agtien stuij-
vers en twee penningen, dat den Heilge Geest armen
van Tilborgh meede zal geprefereert zijn met
eene scheepenen gelofte car. interesse ter somme van
vier en vijftig gulden tien stuijvers en Francis Cornelis
Coolen meede bij preferentie genieten eene somme van
vijf gulden en eene stuijver weegens hoorngelden, bezaaij,
dat wijders de comparanten ter eenre met haaren perso-
neele schulden ten bedraage van twee hondert vier
en vijftig guldens en eene stuijver zullen genoegen /
neemen om naar aftrek der hier voorgenoemde gepre-
fereerde schulden en de nog te maaken onkosten
uit voorsz. slot te genieten eene somme van een
honderd en twintig guldens om onder haar ponts
ponts gewijze te worden verdeelt, dat wijders
den verschot van voorsz. slot na aftrek der te maake-
ne onkosten zal zijn en blijven ten behoeve van de
comparanten ter andere zijde, en verklaarde zo de
comparanten ter eenre als andere zijde mits deeze
te constitueeren en magtig te maaken Johan
Adriaen van Meurs voorn. specialijk omme
met deeze uitgemaakte acte te compareeren
voor heeren scheepenen ter secretarije van s'Bosch
en aldaar voorgemelde slot na aftrek der onkosten
ontfangen voor den ontfangst zodanige quitantie
te passeeren als na stile gebruijkelijk is en tot
decharge van heeren secretarissen te hooftstad s'Bosch

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.