Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele Akte in 1779 te Tilburg, Augustinus van den Broek

Wat stta Daer?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/27/2020 - 09:33

Op huijden den dertigsten September
zeventien honderd negen en zeventig compareer-
den voor mij Hendrik Willem Boonders,
notaris openbaar, bij den Ed. Raade en Leen-
hoven van Braband en landen van Overmaze
in s'Hage geadmitteerd, binnen de heerlijk-
heeden Tilborgh en Goorle reesideerende, ter
presentie van de nagenoemde getuijgen,
Johan Adriaan van Mears, procureur alhier,
zo voor zigzelven en meede in naame van dhr.
Elias Roesfing en mejuffrouw de weduwe Baasten,
Lambert van den Hout, regeerend armmeester
van den Heilige Geest armen alhier, en meede in naame van
Adriaaan Jan Pessers en Johannes Cornelis
Dekkers, als geweezene armmeesters van voorsz.
armen, Francis Cornelis Kollen, de weduwe

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.