Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele Akte in 1779 te Tilburg

Wat staat Daer?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/27/2020 - 09:20

De akte is niet compleet!

van wijlen Hendrik Jan van Dijk, Otto van
Dijk, Martinus Jan Pijnenburg, Jenne
Maria Fanken, weduwe wijlen Nicolaas Smulders,
Jenne Maria Witloef, Lambert van den Hout
voorsz. in naame van Andries Casteleins en dhr.
Woutermans, alle comparanten ter eenre, en geza-
mentlijke crediteuren zo bij preferentie als
concurentie van Jan Gijsbert van den Broek
en deszelfs kinderen de na te noemen compranten
ter andere zijde.
Jan van der Heede, in huwelijk hebbende Jenne Maria van den Broek
mitsgaders Jan Anthonij Haans in qualiteit als principale voogd over
het nog minderjarige kind van Jan Gijsbert van
den Broek, daer moeder van was Petronella Jan
Boor, zo voor haarzelven als in haar respective
qualiteit en meede in naame van Augustinus /
van den Broek, Jan
Gijsbert van den Broek, alle comparante ter andere zijde,
woonende de respective
comparante zo te Tilborgh als Goirle.
Dewelke verklaarden met den anderen aange-
gaan en gemaakt te hebben de nafolgende
schikking omtrent de overgeschooten penningen
van de bij executie verkogte goederen van voornoem-
de comparanten ter andere zijde, waarvan op
den 12 Augustus deezes jaars 1779 door den
s'lands deurwaarder de Berg ter secretarij der
hoofdstad s'Bosch is gedaan reekening, bewijs
en reliqua en bij slot is overgeschoten eene somme
van drie honderd agt en twintig gulden en veertien
penningen, welke door voorn. de Berg ter secretarij
van s'Bosch zijn geconsigneert, dan waaraan
gekort moet worden de nog te maaken kosten

 

Jan van den Broek zei op vr, 11/27/2020 - 11:38

Bedankt voor de snelle reactie.

inderdaad ik heb 2 blz vergeten mee te sturen, bij deze 1 blz

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.