Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte in 1765 te Tilburg Jan van den Broeck, 174

Wat staat daer?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/20/2020 - 16:29

alles onder verbant, bedwang, appro-
batie en ratificatie als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen
de heerlijckheyt Tilborg, ter presentie
van Bartholomeus Mombers en
Guilliam Peter Wijten, beyde woonende alhier,
als getuygen hiertoe versogt, die de orri-
gineele minute deses, benevens de
comparanten en mij notaris hebben
onderteekent, heden den vijffen-
twintigsten Mey seventien hondert
vijff en sestig.
Justinus van den Broeck
Adriaen van den Broeck
Peter van den Broeck
Maria van den Broeck
Dorothea van den Broeck
Dit hant- X merck stelt Peter de Graaf,
verclaert niet te konnen scrhijven
Bartholomeus Mombers
Dit hant- X merck stelt Guilliam Peter
Wijten, verclaert niet te konnen
schrijven
Mij present J.A. v. Meurs nots. pub.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.