Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte 1679 uit Leiden

Beste paleografen,

Ik worstel met deze notariële akte uit 1679. Ziet iemand misschien waar ik de mist in ga?

Zie hieronder tot dusver wat ik ervan heb gemaakt:

[?] Leidanus

N. 69

Op huijden den iijen April A[?] 1679 Compareerde
voor mij not[s?] [?] ende voorde [naebesz?] getuijgen
van [?] Daniel van der Wissel mij not[s?] wel bekente
als last ende [procu?]ratie
hebbende van Anna [Kettems?] meerderjarige
docgter
vermogens des[er?]
[?] [?] [?] woond [?] [?]

[?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?] gepasseert [?] [?]
[?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?] [?] [?] [?]
docgter vande [?] van sub[stitutie?]
[?] [?] [?]
[?] [?] sijn [?] [?]
[?] [?] Jacobus vander [Wissel]
[?] procur[eur?] [?] [?]
[?] [?] vande [?]
[Anna?] [Kettensdr?]
van [Casparina / Catharina?] Son[?] [?]
tot het maken van [?] [procurator?]
[mitsgaders?] [?] [?] [?]
Anna  [Kettengsdr?]
[?] vande voort[?] [Cath / Casp]arina van
Son[?] [?] volgende alle dagen ende ter
mijnen van recgten [?] te noemen ende
te bese[?] vonnisse te aanhooren
[?] [?]
de [?] [?] [?] van [?]
[?] ende voorts
in omnibus adbites cum potestate substitue[?]
et ratificatine acttorum in conumuni forma
alhier gedaen gedaen [?]leeden ende gepass[eerd]
binnen Leijden [?] ondergesz. getuijg[?]

Daniel van der Wissel

[?]

[?]

[?]

[?] Vander [?] Not[s?] [?]
1679

 

Met vriendelijke groet,

Theo

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 04/22/2023 - 09:02

N. 69
Op huyden den 3en April anno 1679 compareerde
voor mij notaris publicq ende voor de naebeszeyde getuygen
den eerwaerde Daniel van der Wissel, mij notaris wel bekent
als last ende procuratie
hebbende van Anna Kettenes meerderjarige
dochter
vermogens deselve
procuraite opten 6en December 1678 voor den
notaris Aelxander Dunus in Sgraevenhage
ende seeckere getuygen gepasseert, ons notaris
ende getuygen ten verlijden deses verthoont, ende
laten lesen, dewelcke verclaerde uyt
crachte van de clausule van substitutie
in deselve procuratie geroert
gesubstitueert ende in sijn stede gestelt
te hebben den eerwaerde Jacobus van der Stoffe,
notaris ende porcureur alhier, specialyc
omme de executeurs van den testamente
van Thomas Kettenes ende Catharina Sonhoven te constringeren
tot het maken van staet ende inventaris,
mitsgaders schiftinge ende scheydinge van den
boedel van de voorsz. Thomas Kettercqes, Catharina van
Sonhoven, dienvolgende alle dagen ende ter-
mijnen van rechten waer te neemen ende
te observeeren, vonnisse te aenhooren,
deselve aquieeceren ofte daervan reformee-
ren ende voorts /
in omnibus ad liters cum potesta te substituende
et ratificatine actorum in communi forma.
Aldus gedaen, gedaen verleeden ende gepasseert
binnen Leyden, present d'ondergeszeyde getuygen
Daniel van der Wissel
P. Melcke
J. Verburgh
Twelc ic affirmere
J. van der Eycke, notaris publicq

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.