Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarieel Archief 's-Gravenhage 1711

Ik heb geprobeerd deze te transcriberen, maar niet helemaal gelukt. Verder heb ik geen idee wat dit voor een stuk is.

Dit is wat ik heb:

Op huijde den 6 december 1711 compareerden voor

Mij Leendert Boon notharis publiek bijde Hof van

Holland geadmitteert gravenhage residerends

Enende voor de oude getekentcherlt getuijgen Jan Flores

Van vlijugaerden, Daniel van Sgrouth sxxij sen in sulke

Lijck hebbende Cornelia van Vlunguerds, Bastians

Bruggelingh in sullen seldens anna Langeveldt

Uisejandert Floris Bruggelingh in huwelijx

Hebbende Ariaentje Langeveldt alle kinderen

Van Arijntje Joosten van der xuaes laensx vedexx van

Flijden Vornelis arent van Veen, overleden inde sal

Hierin een hage of den 4 desert Ruaenten Gxx

Arerolande den sij comparanten te Refudueren

Den boedel enxx nae te laelatenschap van xx voornoemde

Trijntje Joosten van der xuacht gelijt hxsij Compa

Ranten den voorschreven boedel Resucheer Ie bij Desen

Xxes versogten sij comparanten door mij notaris

Daer van gemachten uijt geldverdere te verclaerden act

In forma, vxn V strde hxx verwacht van

Pecejaditus, alhier gedaen te gesxaff in graven

Hage ter presentie van Jan Boon Alsooft

Le speranten als gex Pieter de hergereg x

Ganfloecum van Vbijnxvorden

Bastijaen Bruggelingh

Floris Bruggeljingh

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/17/2023 - 15:16

Op huyden den 6 December 1711 compareerde voor
mij Leendert Boon, notharis publicq, bij den Hove van
Holland geadmitteert, in Sgravenhage residerende
ende voor de ondergeteeckende getuygen,  Jan Floren
van Wijngaerden, Daniel van Broeckhuysen, in huwe-
lijck hebbende Cornelia van Wingaerden, Bastiaen
Bruggelingh, in huwelijck hebbende Anna Langevelth,
mitsgaders Floris Bruggelingh, in huwelijck
hebbende Ariaentje Langevelt, alle kinderen
van Crijntje Joosten van der Made, laetst weduwe van
wijlen Cornelis Arentsz Voorveen, overleden inden al-
hier in den Hage op den 43 deser voorsz. maent, ende
verclaerden sij comparanten te repudieren
den boedel ende naelatenschap van de voornoemde
Trijntje Joosten van der Made, gelijck sij comp-
ranten den voorssz.boedel repudieren bij desen
ende versogten sij comparanten door mij notaris
daervan gemaect ende uytgelevert te werden acte
in forma, om te strecken voor acte van
prejuditie, aldus gedaen ende gepasseert in Sgravewn-
hage, ter presentie van Jan Boon ende Joost
le Speraane als getuygen ten desen gerequireert.
Jan Floren van Wijngeerden
Daniel van Broeckhuysen
J. Boon
Mij present etc.

 

De genoemde familieleden verwerpen (repudiëren) de erfenis. Die erfenis is waarschijnlijk met te grote schulden belast.

Barbara Askamp zei op wo, 05/17/2023 - 15:23

Hartstikke bedankt Geert.

René van Weeren zei op wo, 05/17/2023 - 15:38

Dag Barbara,

Grotendeels gelijk aan die van Geert (hij was me net voor, met enkele kleine verschillen. Overigens complimenten voor je poging, je was zelf al een eind gevorderd.

Op huyden den 6e december 1711 compareerden voor
mij, Leendert Boon, notaris publicus, bij den Hove van
Holland geadmitteert, in 's-Gravenhage residerende
ende voor de ondergeteeckende getuygen Jan Floren
Van Wijngaerden, Daniel van Broeckhuysen, in huwe-
lijck hebbende Cornelia van Wingaerden, Bastiaen
Bruggelingh in huwel[ijck] hebbende Anna Langevelt,
mitsgaders Floris Bruggelingh, in huwel[ijck]
hebbende Ariaentje Langevelt, als kinderen
Van Trijntje Joosten van der Made, laetst wed[uw]e van
wijlen Cornelis Arentsz van Veen, overleden in den al-
hier in Den Hage op den 4e deser maent. Ende
verclaerden sij comparanten te repudieren
den boedel ende naelatenschap van de voorn[oemde]
Trijntje Joosten van der Made gelijck sij compa-
ranten den voorszeyde boedel repudieerden bij desen.
Ende versogten sij comparanten door mij notario
daervan gemaect en uuytgelevert te werden acte
in forma om te strecke voor acte van
prejuditie, aldus gedaen en[de] gepass[eer]t in 's-Graven-
hage ter presentie van Jan Boon en[de] Joost
le Sperame als get[uygen] ten desen gerq[uireer]t
[getekend:
Jan Floren van Wijngaarden
Daniel van Broeckhuijse
Bastijaen Bruggelingh
Floris Bruggelingh
J. Boon
JlS
Mij present (volgt handtekening notaris)]

Barbara Askamp zei op wo, 05/17/2023 - 15:48

Top ! Bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.