Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte uit 1674

Hallo!

 

Deze akte van het West-Brabants Archief en een van mijn voorouders wordt erin genoemd. Ik heb hard geprobeerd het te ontcijferen maar ik heb er de grootste moeite mee. Wie kan mij helpen?

 

Ik ben met name geïnteresseerd naar wat dit document zegt over Siardus Janssen Cools (zijn naam staat op regel 10-11) en wat hij te maken heeft met de molen en de schuld en pacht die  elders genoemd worden.

 

Voor een zoombare versie in hoge resolutie, zie hier:

https://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/deeds/b9b568e2-4865…

Klik hier op "Bladeren door bron" en ga naar pagina 173.

 

Wat ik voor zover zelf heb kunnen ontcijferen:

 

Compareerde voor mij, Adriaen van der Creke, ???, 

??? getuijge ondergenoempt, Martin Thomassen 

van Elshout, molenaar & pachter van heijmolen

buijten dezes Stadt, gelegen naast ???, onder Zuidgeest

 

Hierna raak ik de draad een beetje kwijt en zie ik enkel nog wat losse woorden zoals borg, schuld, 800 guld., Marquisaat van Berg[en op Zoom], sijn profijt.

Alvast hartelijk dank voor de hulp!

 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/29/2020 - 08:23

De laatste regels van de akte staan niet op de scan.

7e December 1674
Compareerde voor mij Adriaen van der Creke, openbaer
notaris ende getuygen ondergenoempt. Marten Thomassen
van Elshout, maelder ende pachter van den heymolen
buyten dese stadt, gelegen met wooninge, onder
Zuytgeest ende gestaltenisse der voorsz. molen ten deele
onder Borghvliet etc.a ende verclaerde hij comparant
in de voorsz. qualiteyt de resterende 800 guldens, die hem
sijn competerende over vercoopinge van sekere landerijen
ende huysingen, gestaen ende gelegen onder de jurisdictie van Ruckven
int marquisaet van Bergen aen eenen Siardus
Janssen Cools, verbonden ende verobligeert te hebben
sulcx hij doet bij desen aen d'heer Guilliam
van Lanschot als rentmeester van t'west quartier
van voorsz. marquisaet
van Bergen voorsz., ten opsighte ende reguarde van
versekeringe van de alreede verschenen ende
nocht te verschijnen pachtpenningen des voorsz. molen
ende dit tot heerlijcke, reale ende parate executie
sonder eenige contradictie opdat hij heer
rentmeester voorsz. sijn profijt daer mede magh doen
om die selve penningen te innen ende recouvreren in cas van achter-
wesen, prout consely, waertoe hij vertoont

 

Jeroen zei op vr, 05/29/2020 - 09:14

Wauw, fantastisch. Hartelijk dank Geert!

 

De laatste paar regels lijken er inderdaad vanaf te zijn gevallen. Ik dacht dat ik twee afbeeldingen had geüpload, maar het lijkt er op dat daar iets mis is gegaan. Ik voeg 'm alsnog bij.

 

Wat mijn voorouder Siardus betreft, interessant! Zo te zien zat hij behoorlijk in de problemen.

 

 

Geert Ouweneel zei op vr, 05/29/2020 - 10:25

Met een correctie op de laatste regel van het vorige deel. Laatste woord: rentmeester

sonderlingen macht bij desen wordt gegeven, promittens
et obligans catim. Actum Bergen ende ten daghe
voorsz., present sr. Willem Diertens out accijnsmeester
met Jacobus van den Creke Schilder, als getuygen.
Mewrten Thomas van Elshoiut
Willem Diertens
Jacobus van der Creke

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.