Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog Zundert 1491

Graag verbeteringen en aanpassingen voor dit document.

Dank bij voorbaat.

Anno xci (1491)
Eodem edi also P(eeter) Symoens ende soe bekende Marten Nuten Berts soene dat hi onder gegeven/
heeft ende noch onghenet Janne Van Nederven alle alsulcken goede als de de voirss. Jan/
tander tijden den voirss. Marten inne geerft ende genest hadde ende met alle den rechte/
dat hi en aan hadde oft hebben mochte ende bekende mede de voirss. Marten dat hi gherecht/
en heeft aen de voirss. goede oft en behoude en of namaele tenighen tijden/
geschiet in  presentie Claes Peel Bate, Jacob Thoene ende Lenaert Collmans ale scepenen/
ende faes Van lanschot, Peel Bartele ende Janne Janne Gheertss. als manne/

Tsegghen van Faes Van Lantscot ende Peet Ghijs tusschen sGeerde van Lantscot/
 t'eene sijden, ende Gheerd vander Vloet ter andere, na volcommen geleend de voirss./
pijnen ende metten vonst verbonden, is dat de voirss. Gheert Van Lantscot ende/
Gheert Vander Vloet gesloten ende vernicht stellen sijn ende bleven tot eewige daghen/
vanden molen te hove ende vander bipande de ....  molen ende met wed... voir recht/
de ... comen, die so sal de voirss. Gheert vander Vloet oplegghen ende betalen Gheert/ 
Van Lanscot xxxiii dit ende Lichtmisse naercommende ende alsulken/
gelt als ut gaenbaer es vande als  volhanden...  ende selve alsoo vele pand te/
brenghen de voirss. Gheert Van Lantschot as voldaen sijn sal in present Nuten Bate/
ende Janne Janne Gheertss. als  ... uutgesproken ... octobre anno xci (1491)

Reacties (2)

Pauwel zei op vr, 06/02/2023 - 01:51

Hans, kijk even of je je kunt vinden in de voorgestelde aanpassingen. Niet alles is even duidelijk.

Anno xci (1491) op
Eodem anno also P(eeter) Symoens ende soe bekende Marten Marten Berts sone dat hi over gegeven/
heeft ende noch overghevet Janne Van Nederven alle alsulken goede als daer de voirs. Jan/
tanderen tijden den voirs. Marten? inne geerft ende gevest hadde ende met alle den rechte/
dat hi daer aen hadde oft hebben mochte ende bekende mede de voirs. Marten dat hi ghe-/
recht en heeft aen de voirs. goede oft en behoude? en oft namaels tenighen tijden/
geschiet, In presentien Claeys Peeter Baten, Jacob Thoens ende Lenaert Colckmans als scepenen/
ende Faes Van Lantscot, Peeter Bartels ende Jannes Jannes Geerytss. als manne/

Tsegghen van Faes Van Lantscot ende Peeter Ghijs tusschen Gheerde van Lant-/
scot ter eender sijden, ende Gheerde vander Vloet ter andere, na volcomen geloeven der voirs./
partijen ende metten vonnes? verbonden, is dat de voirs. Gheert Van Lantscot ende/
Gheerdt Vander Vloet gesleten ende verenicht sellen sijn ende bliven tot eewige daghen/
van den molen te hove ende vander bipande derselver molen ende niet weder voer recht/
daeraff comen, des soe sal de voirs. Gheert vander Vloet oplegghen ende betalen Gheer-/ 
de Van Lantscot xxxiii stuyvers tusschen dit ende Kerstmisse naestcommende ende alsulken/
gelt als nu gancbaer is pande als volhou?den pande ende selve alsoe vele panden te/
brenghen daer de voirs. Gheert Van Lantscot af voldaen sijn sal. In presentien Marten Berts/
ende Jannes Jannes Gheerytss. als manne. Uutgesproken penultima octobris anno XCIº (1491)

Scans: 
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/scans/NL-BozWBA-raw%…

Groet, Pauwel

 

Michel O. zei op vr, 06/02/2023 - 23:11

Nog enkele aanvullingen (in rood), vooral dan voor de Latijnse datering aan het begin.
[Anno xci (1491) op: afgebroken begin van een akte]
Eodem anno altera post Symonis et Jude [in hetzelfde jaar, daags na Symon en Judas (= 28 oktober), dus 29 oktober] soe bekende Marten Marten Berts sone dat hi over gegeven / heeft ende noch overghevet Janne Van Nederven alle alsulken goede als daer de voirs. Jan/
tanderen tijden den voirs. Martenen inne geerft ende gevest hadde ende met alle den rechte/
dat hi daer aen hadde oft hebben mochte. Ende bekende mede de voirs. Marten dat hi gheen/
recht en heeft aen de voirs. goede oft en behoudt nu oft namaels tenighen tijden. /
Geschiet in presentien Claeus Peeter Baten, Jacob Thoens ende Lenaert Colckmans als scepenen/
ende Faes Van LantscotPeeter Bartels ende Jannes Jannes Geerytss. als manne/

Tsegghen van Faes Van Lantscot ende Peeter Ghijs tusschen Gheerde van Lant-/
scot ter eender sijden, ende Gheerde vander Vloet ter andere, na volcomen geloeven der voirs./
partijen ende metten vonnes verbonden, is dat de voirs. Gheert Van Lantscot ende/
Gheerdt Vander Vloet gesleten ende verenicht sellen sijn ende bliven tot eewigen daghen/
van der molen te hove ende van den bipande der selver molen ende niet weder voer recht/
daeraff comen, des soe sal de voirs. Gheert vander Vloet oplegghen ende betalen Gheer-/ 
de Van Lantscot xxxiii stuyvers tusschen dit ende Kerstmisse naestcomende ende alsulken/
gelt als nu gancbaer ipande als volhouden pande ende selver alsoe vele panden te/
brenghen daer de voirs. Gheert Van Lantscot af voldaen sijn sal. In presentien Marten Berts/
ende Jannes Jannes Gheerytss. als manne uutgesproken penultima octobris anno XCIº (1491)

)

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.