Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog wat probleem woorden 1505 Antwerpen

1/11/1505 Jehanne Snoeys Jans dochter wijlen verc Fransoyse vanden Velde outschoenmakere Janssone wijlen op camere met camere boven poirte gaende gest inde Vlierstege.

Sr # 127 f 129 r 001

 

1. Jehanne Snoeys Jans dochter wijlen cum tutore verc[ocht] Fransoyse vanden

2. Velde outschoenmakere Janssone wijlen eenentwintich sc[h]ellingen gr[ooten]

3. br[abants] tsiaers erflikere renten die Jan Heinrick wittege sone

4. wijlen Meys Hendricx inden jare M CCCC eenentachtsten

5. uutgaene dage novembrii vercocht hebben op een camere

6. metten hove metter camere boven der erfgenamen

7. Mathijs Thomaessoens van Steenbergen voiren gaende fundo

8. et pertinentiis gestaen inde Vlierstege tussen Thomaes Gheens

9. huys ende erve was ex una ende de voirs[zeyde] erfgenamen Mathijs

10. van Steenbergen erve ex alt[e]ra verschenende jaerlix med[iatim] kersemisse

11. et med[iatim] natalis prout litt[erae] ut sup[ra] c[on]sente quas tradiderunt clarius.

Dr[oech] op

12. te waerne van alle co[m]mer en[de] cal[angien]

U[n]a d[ia] no[vem]brii

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 01/22/2024 - 18:07

Niet helemaal zeker over regel 11, aanvullingen en verbeteringen welkom!

1. Jehanne Snoeys Jans dochter wijlen cum tutore v[er]c[ocht] Fransoyse vanden
2. Velde outschoenmakere Janssone wijlen die twintich sc[h]ellingen gr[ooten]
3. br[abants] tsiaers erflikere renten die Jan Heinrick wittige sone
4. wijlen Mys Henricx inden jare a[nno] M CCCC sevenentachtentich
5. negene dage in novembr[e] vercocht heeft op een camere
6. metten hove metter cameren boven der erfgenamen
7. Matheeus Thomaessoens van Steenbergen poirte gaende fundo
8. et pertinentiis gestaen inde Vlierstege tusschen Thomaes Gheens
9. huys ende erve was ex una en[de] der voirsz[eyde] erfgenamen Matheeus
10. van Steenbergen erve ex altera verschinende jairlix med[iatim] kersemisse
11. et med[iatim] natalis prout litt[er]a de sup[er] c[on]fectu quam tradidit. Dr[oech] op
12. te waerne van alle ko[m]mer en[de] cal[angien]

U[ltim]a* d[ie] no[vem]bris

* ik dacht eerst aan de 5e november, maar gezien de latere datum vermeld in het voorgaande, lijkt ultima [31] november me logischer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.