Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog te verbeteren aub 1447 Antwerpen

1447 Aert vander Lynden x Katline Peter Smit dochter gaf Aerde den Vos cleermaker en Peteren Snoye sloetmaker

Sr # 38 f 082 v 002 Felix archief Antwerpen

 

1. Aert vander Lynden ende Katline Peter Smit dochter syn wittic wijf setten terstont in handen Aerde de Vos ende Peter

2. Snoyen sloetmaker alle hueren goeden van haven ende van erven ruerende ende

3. onruerende welkeranden die voersen moegen omme die selven goede in h

4. houden te bleven staende gelyc ende in alle der manieren alse den

5. uuten appaert in handen souden voeren VIII lib grooten brabantse cronen ende

6. die de voers Aert de Vos ende Peter geloeft hebben gelyc oft

7. metten vorsen gewijst voren te betalen van de paesdagen proximo

8. bynnen V weken daer naeste volgene sonder eenich langer

9. vertrecken omme de selven goeden te moegen vercoopen bewijst

10. ende alder so heuren vrijen wille maken te doen sonder calangien

11. van yiermaels eenich manieren totter tijd ende wilen dat

12. sy vanden voers VIII lib grooten ontslagen sulle sijn voertane sie

13. geloefde die sy den voers haven twee borg soe voers commer

14. cost oft schuld dat sy eenichsyns daer omme hadden oft

15. vorighe moegen altijt wel ende volcomelyc op te grechten tiden

16. te voldoen ende se ipsos et sua

 

Reacties (4)

René van Weeren zei op di, 09/05/2023 - 12:55

Mijn versie, maar aanpassingen en verbeteringen welkom

XIIII julio

1. Aert vander Lynden ende Katline Peter Smit dochter syn wittic wijf setten terstont in handen Aerde de Vos cleermake[re] ende Peter

2. Snoyen sloetmaker alle haeren goeden van haven ende van erven staende ende

3. onruerende willerande die wesen moegen omme die selve goede in ho[re]n

4. handen te bliven staende gelyc ende in alle der manieren alse den

5. uuten appaert in handen stonden voere VIII lib grooten brabantse ane ende

6. die de voirsz[eyde] Aert de Vos ende Peter gelast hebben gelyc oft

7. metten vonnisse gewijst wae[re] te betalen van en sondage proximo

8. bynnen VI weken dair naeste volgende sonder eenich langer

9. vertreck omme die selve goede te moegen vercoepen be...

10. ende alle so horen vrijen wille mede te doene sonder calangien

11. van yemand in eenich[er] manieren totter tijd ende wilen dat

12. sy vanden voirsz[eyde] VIII lib grooten ontslagen sullen sijn voirtane soe

13. geloefden de sij den voirsz[eyde] horen twee borgen soe wes comen

14. last oft schade dat sy eenichsyns dair omme hadden oft

15. vercreg[en] mochte[n] altijt wel ende volcomelic op te grechten tiden

16. te voldoen cum se ipsore et suis

Pauwel zei op wo, 09/06/2023 - 00:58

nog wat aanvullingen

1. Aert vander Lynden ende Katline Peter Smit dochter syn wittic wijf setten terstont in handen Aerde den Vos cleermake[re] ende Pete[re]n
2. Snoye sloetmake[re] alle hue[re] goide van haven ende van erven ruerende ende
3. onruerende wilke[r]ande die wesen moegen omme die selven goede in huere?
7. metten vorsen gewijst voren te betalen[e] van en sondage proximo
8. bynnen V weken dair naest volgen[de] sonder eenich langer
9. vertreck o[m]me die selve goide te moegen vercoepen[e] bewijst
10. ende alle so hue[re]n vrijen wille mede te doene sonder calangien
11. van yiermaels eenich manieren totter tijt ende wilen dat
13. geloeifd[en] die sy den voirs. hue[re]n twee borg soe wes co[m]me[re]
15. vercrijg[en] mochte[n] altijt wel ende volcomelic op te grechten tiden
16. te voldoen[e] ende se ipsos et sua


 

Guido Snoeys zei op wo, 09/06/2023 - 09:15

Sorry Pauwel,

Ik ben nog niet zover om jou finnesse te benaderen.

vb voir of voer blijft moeilijk...geloefden of geloofden , haeren of hueren, goide of goede

Ook de afkortingtekens .

De inhoudelijke betekenis begint te lukken.

 

Vele groeten

Guido

Pauwel zei op zo, 09/10/2023 - 21:15

Guido,

Ik kan ook niet alles lezen hoor. 

Ik heb nog eens gekeken naar dat 'huere(n)' in rr. 2, 3, 10 en 13. Als ik kijk naar de -u- in Julio, ruerende, onruerende, sullen, cum, dan kies ik nu voor de lezing 'hoe[re]' resp. 'hoe[re]n'. 

In r. 5 lees ik aan het begin 'wijn ass[...]ers'. Moeten we hier denken aan iets als 'wijnassijseners' = wijnaccijnsenaars? Lastig.

Groet, Pauwel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.