Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog onzeker over bepaalde woorden , zinnen 1503 Antwerpen

1503 Jan Mavosijn torfdrager gaf Gielise Snoeye torfdragher huys geh de Breeme gest onder Doirne op Luysbekelair.

Sr # 123 f 123 v 001 f 124 r 001

 

1. Jan Mavosijn torfdrage[re] gaf terve Gielise Snoeye Janss[oone] torfdragher

2. een huys metten hove bogaerde bornputte fundo et p[er]t[inentii]s omnibus

3. geheeten de Breeme gestaen en[de] gelegen onder Doirne op Luysbekelair

4. tusschen Cornelis Struve erve nu ter tijt ex una en[de] Cornelis

5. Moelenbroeck erve ex alt[ra] gelijck hij dit opten derde dach van

6. decembri a[nn]o XIX lestleden jegens de voirs[eyde] Cornelise Struve gecocht

7. en[de] gecregen heeft prout litt[era] quam tradidit tsi[aer]s erflick omme

8. tweelve scellinge grote brabants p[ro]ut com{uni]ter . Dandum bavomis …,,,

9. soe geloefde de voers[eyde] Jan Mavosijn tvorig[e] huys cum p[er]t[inentiis] predictis.

Te

10. waerne van allen ande[re]n voirco[m]me[r] en[de] calaeng[ien] op XI s[chellingen] III

d[enieren] solvete

11. en[de] twee hynnen erflick Willem de Moelneere ende elve scellinge

12. drie penninge zwerte en[de] twee hynnen erflick den capellanen tons[er]

13. vr[ouwe] dair jaerlicx voe[re] uutgaen[de] prout litt[er]e ende anders nyet. Ende dien

14. voirco[m]mer ende voerchijs geloefde de voers[eyde] Gielis Snoeye pro se et sua

15. van nu voirdane eeuwelick duerende te geldene ende te betalen

16. zonder mindermisse ende oick zonder etc. Salvo dat hij aut sui quitabunt

17. de voers[eyde] XII s[chellingen] gr[ooten] erflic ten twee malen oft teenen male dwelc

sij

18. willen wesen penninck altijt met zesthiene penningen ende met

19. verschenender renten pro certitidine ob[ligavi[t] se et sua . Donec totam…

20. fuerent. Sonder argelist.

 

2 decembr[i]

 

Reacties (3)

Guido Snoeys zei op do, 02/22/2024 - 11:51

vevolg

René van Weeren zei op do, 02/22/2024 - 18:39

Er zitten wat lastige stukjes in: het jaartal dat genoemd wordt, de slotformule, en de aantekening onderaan, die helaas te onscherp is om goed te ontcijferen. Mijn poging, voor aanvulling en verbeetring vatbaar:

1. Jan Mavosijn torfdrage[re] gaf terve Gielise Snoeye oick torfdraghere
2. een huys metten hove bogaerde borneputte fundo et p[er]t[inentii]s omnibus
3. geheeten de Breeme gestaen en[de] gelegen onder Doirne op Luysbekelair
4. tusschen Cornelis Struve erve nu ter tijt ex una en[de] Cornelis
5. Moelenbroeck erve ex alt[r]a gelijck hij dit opten derden dach van
6. decembri a[nn]o XCIX? [[14]99?] lestleden jegens den voirs[eyde] Cornelise Struve gecocht
7. en[de] gecregen heeft prout litt[era] quam tradidit tsi[aer]s erflick omme
8. tweelve scellinge grote brabants p[ro]ut com{uni]ter. Dandum Bavonis voord[aene]
9. soe geloofde de voirs[eyde] Jan Mavosijn tvoirg[emelde] huys cu[m] p[er]t[inentiis] predictis te
10. waerne van allen ande[re]n voirco[m]me[r] en[de] calaeng[ien] op XI s[chellingen] III
d[enieren] sekerte?
11. en[de] twee hynnen erflick Willem de Moelneere ende elve scellinge
12. drie penninge zwerte en[de] twee hynnen erflick den capellanen tons[er]
13. vr[ouwe] dair jaerlicx voe[re] uutgaen[de] prout litt[er]e ende anders nyet. Ende dien
14. voirco[m]mer ende voerchijs geloofde de voers[eyde] Gielis Snoeye pro se et suis
15. van nu voirdane eeuwelick duerende te geldene ende te betalen
16. zonder mindernissen ende oick zonder etc. Salvo dat hij aut sui quitabunt
17. de voirs[eyde] XII s[chellingen] gr[ooten] erflic ten twee malen oft teenen male dwelc zij
18. willen elcken penninck altijt met zesthiene penningen ende met
19. verschenender renten pro certitud[ine] ob[ligavi]t se et sua donec totum dep[ositu]m?
20. fuerit. Sonder argelist.
2a decembr[i]

Michel G. zei op vr, 02/23/2024 - 05:26

De laatste woordjes van regels 10 en 19 zijn volgens mij resp. swerte en dequitatum.

Met vriendelijke groeten,
Michel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.