Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog geen toestemming voor de pijnbank

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document. 

Reacties (3)

Stan de Jongh zei op vr, 03/25/2022 - 14:12

Sorry. Eerste document is niet het goede.

Hierbij het juiste.

Geert Ouweneel zei op vr, 03/25/2022 - 14:45

Aen den amptman van Bom-
mel, Thielre en Bommeler-
weerden

Wij hebben nae examinatie
van UL. missive neffens doe
inleggende abusyeve resolutie
van de magistraet der stadt
Bommel, geen redenen kunnen
vinden waerom wij van onse
vorige resolutie int minste
soude kunnen afwijcken, der-
halven deselve inhererende
alnoch ons seer ernstich gesin-
nen is dat UL. het recht en
gerechticheyt van de hoocheyt
deser provincie en desen pun-
ctuele maintenere en het
decreet van torture niet ter
executie leggen, voor en aleer
de tecxte met den gevolge van-
dien UL. sal sijn overhantreyckt
en aen ons overgesonden, te meer
omdat van dat voorn. decreet
bij den beclaechden Hendrick
Struyck volgens den 3 art.
vant laest geëmaneerde
reglement der appellen, is worden
geappelleert, gelijck oock ...
in diergelijcke gelegentheyt
het appell bij andere gerichten
aen ons sonder eni-
ge scrupule is worden gedefereert
UL. hiermede den Almogenden
bevelende, geschreven t'Arnhem
den 9 November 1683
Die raeden

Stan de Jongh zei op vr, 03/25/2022 - 14:55

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transcriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.