Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog gaten op te vullen 1467 Antwerpen

24/03/1467 Adriaen Smit huydevetter x Laurette Snoeys verc Willeme en Barbele kinderen Willems de Moelneer x Katline tsWalen op huys met vetteryen inde Huydevettersstrate opten hoeck vander Schuttersstege tuss de Schuttersstege aende zuytzide streckende lancx de voers steghe oostwaert tot Wouters vanden Eynde erve; op hoplant inde Schutterssteghe tuss der stad Veste comende achter aenden Cleynenmuelenput; te waerne thesauryen tOns

Sr # 72 f 208 r002

 

1. Adriaen Smit huydevette[r] en[de] Laurette Snoeys <e[iu]s uxor> verc[ochten] Willeme en[de] jouff[rouw] Barbele wett[iche]

2. kinde[re]n Willems de Moelne[re]n d[aer] moed[er] af is jouff[rouw] Katline tSwalen

3. ad urta[re] …………..XX s[chellingen] gr[ooten] br[abants] p[rou]t tunc com[munitur] op I huysinge metten vetteryen

4. hove gr[onde] et p[ertinen]t[iis] gest[aen] in de Huydevetters Strate opte[n] hoeck vand[en] Schutt[er]s Stege[n]

5. tussen de selve Schutt[er]s stege aende zuytzide en[de] Wouters vanden Eynde aende

6. noortzide streckende lancx der voers[zeyde] steghe[n] oostwaert tot des

voers[zeyde] Wouters

7. vande[n] Eynde erve . En[de] noch op o[m]tr[ent] 1 ½ roeden hoplants cum fundo et p[er]ti[nentii]s

8. gel[eegen] inde selve Schutt[er]s Steghe tuss[chen] vrouwen[n] Blocx lant ex u[n]a en[de] der stad

9. veste ex altra com[en]de acht[er] aend[en] Cleyne[n] Meule[n]putte. Dandum med[iatim] XXIII d[ach]

10. sept[embri] et med[iatim] XXIII d[ach] m[er]ti. Te waerne op III s[chellingen] chijsgelts en[de] II hoende[r] erfl[ic]

11. der thesauryen tons[er] vrouwe. It[em] II s[chellingen] chijsgelts en[de] I hoen erflic den gasth[uyse] van

12. S[in]te Lijsbette[n]. It[em] I oud[en] schilt erflic der infermerie[n] op Clapdorp. It[em] II derde[n]deele

13. van I oude[n] schilte erf[lic] der wedewe[n] Jan Blocx. Item XXV oude gr[ooten] I ouden.

14. engelsche[n] derhalf pond en[de] I vier[en]deel was Ja[n]ne vand[en] Wouwe[n] al[ias] Jan Claus

15. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Belyen vand[er] Heghe . It[em] XX s[chellingen] erf[lic] Barbele[n] vand[en]

16. Broeke. It[em] XV s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] der kinde[re]n Andries Mathijssoens

17. en[de] X s[chellingen] erf[lic] jouff[rouw] Katl[ine]

18. Joes beghijne uten voers[zeyde] huysinge[n] jaerlinx voerg[aen]de

 

 

19. It[em] o[m]tr[ent] III s[chellingen] gr[ooten]] erf[lic] den heilige tons[er] vr[ouwe]. It[em] o[m]tr[ent] XIII gr[ooten] br[abants]

20. erf[lic] S[in]te Lijsbette[n] Gast[huys]. It]em] V s[chellingen] gr[ooten] Giel[ise] de Gramme metsere en[de]

21. X s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Barbel[en] Jan Volaerts docht[er] ute voers[zeyde] 1½ roed[en] gaen.

22. En[de] dat de voers[creven] huys[in]ge onderpant is ov[er] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] en[de] Ja[n]ne

23. M[er]tens prie[ster] en[de] capellaen tons[er] vr[ouwen] . It[em] noch ov[er] XX s[chellingen] gr[ooten] erflic Janne M[er]tens

24. backe[r] en[de] ov[er] X s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] d[e]r kind[er]en Andr[ies] Convents na inh[oud] hue[re]r ald[er] br[ieven] en[de]

25. anders n[iet] van welk[en] voerscr[even] ond[er]pantscape Jan Pauwels huydevett[er]

26. geloeft heeft p[ro] se e[t] suis de selve huys[in]ge cum p[er]t[inentiis] los vry en[de] ongemoeyt

27. te houden met hem selve[n] en[de] met alle selve[n] goede pr[o]ut ...te …yet se

28. et sua

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 11/16/2023 - 19:10

Guido, mijn complimenten! Hierbij mijn versie, met minimale verschillen. Belangrijkste verschil inhoudelijk: het oppervlak aan land vermeld.

1. Adriaen Smit huydevette[re] en[de] Laurette Snoeys e[ius] uxor verc[ochten] Willeme en[de] jouff[rouw] Barbelen wett[iche]
2. kinde[re]n Willems de Moelne[re]n d[aer] moed[er] af is jouff[rouw] Katline tSwalen
3. de vita[m] su[per]  ………….. XX s[chellingen] gr[ooten] br[abants] p[rou]t tunc com[muniter] op I huysinge metten vettery[er]en
4. hove gr[onde] et p[ertinen]t[iis] gest[aen] in de Huydevettersstrate opte[n] hoeck vand[en] Schutt[er]sstege[n]
5. tusscen de selve Schutt[er]sstege aende zuytzide en[de] Wouters Vanden Eynde aen de
6. noortzide streckende lancx der voersz[eyde] steghe[n] oostwaert tot des voersz[eyde] Wouters
7. Vande[n] Eynde erve. En[de] noch op o[m]tr[ent] 1½c [=150] roeden hoplants cum fundo et p[er]ti[nentii]s
8. gel[eegen] in deselve Schutt[er]ssteghe tuss[cen] vrouwe[n] Blocx lant ex u[n]a en[de] der stad
9. veste ex altra come[n]de acht[er] aen de[n] Cleyne[n] Muele[n]putte. Dandum med[iatim] XXIII d[ach]
10. sept[embris] et med[iatim] XXIII d[ach] m[er]ti. Te waerne op IIII s[chellingen] chijsgelts en[de] II hoende[re] erfl[ic]
11. der thesauryen t'Ons[er] Vrouwe[n]. It[em] II s[chellingen] chijsgelts en[de] I hoen erflic den gasth[uyse] van
12. S[in]te Lijsbette[n]. It[em] I oud[en] schilt erflic der infermerie[n] op Clapdorp. It[em] II derde[n]deele
13. van I oude[n]d schile erf[lic] der wedewe[n] Jan Blocx. Item XXV oude gr[ooten] I ouden
14. Engelsche[n] derdalf pond en[de] I vier[en]deel was Ja[n]ne Vand[en] Wouwe[n] al[ias] Jan Claus
15. It[em] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Belyen Vand[er] Heghe. It[em] XX s[chellingen] erf[lic] Barbele[n] Vand[en]
16. Broeke. It[em] XV s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] de[n] kinde[re]n Andries Mathijssoens
17. en[de] X s[chellingen] erf[lic] jouff[rouw] Katl[inen]
18. Joes, beghijne uter voersz[eyde] huysi[n]ge[n] jaerlicx voerg[an]de.
19. It[em] o[m]tr[ent] III s[chellingen] gr[ooten]] erf[lic] der heilige t'Ons[er] Vr[ouwen]. It[em] o[m]tr[ent] XIII gr[ooten] br[abants]
20. erf[lic] S[in]te Lijsbette[n] Gast[huys]. It[em] V s[chellingen] gr[ooten] Giel[isen] de Gramme metsere en[de]
21. X s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] Barbel[en] Jan Volaerts docht[er] uten voers[zeyde] 1½c [=150] roed[en] gaen[de].
22. En[de] dat de voers[creven] huysi[n]ge onderpand is ov[er] XX s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] en[de] Ja[n]ne
23. M[er]tens prie[ster] en[de] capellaen t'Ons[er] Vr[ouwen]. It[em] noch ov[er] XX s[chellingen] gr[ooten] erflic h[ere] Janne M[er]tens
24. backe[r] en[de] ov[er] X s[chellingen] gr[ooten] erf[lic] de[n] kind[er]en Andr[ies] Convents na inh[oud] hue[re]r ald[er] br[ieven] en[de]
25. anders n[yet] van welke[n] voerscr[even] ond[er]pantscape Jan Pauwels huydevette[re]
26. geloeft heeft p[ro] se e[t] suis de selve huysi[n]ge cu[m] p[er]t[inentiis] los vrij en[de] o[n]gemoeyt
27. te houdene, met hem selve[n] en[de] met alle[n] selve[n] goede[n] pr[o]ut h[uere] br[ieven] yet se
28. et sua

 

Guido Snoeys zei op vr, 11/17/2023 - 07:25

Bedankt Rene voor je (jullie] aanmoedigingen en opmerkingen.

Je bedoelt natuurlijk die 1 1/2 c roeden. Niet opgemerkt.

Groeten

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.