Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele woorden en een vraag ...

Er is hier sprake van 'maecten malcander '.

Betekent dit dat Jan Snoeye en Katline dicht familieleden zijn , man en vrouw ? Maae dan zou daar marito ipv tutore moeten staan ?

Een paar maanden vroeger vind ik een akte waar een Jan Typ en dezelfde ? Katleen huwelijksvoorwaarden uitwisselen.

Natuurlijk kan Jan Typ en Jan Snoeye dezelfde zijn , pure speculatie natuurlijk ?? 

Iemand een idee ??

 

26/07/1423

Jan Snoeye en Katline Mathijs Gheerssoensdochter gaven elkaar huys geh de Luypaert gestane de merct tuss den Regenboge vutcomende inde Bullincstrate

Sr #9 f°197 V - 005 Felixarchief Antwerpen

 

1. Jan Snoeye ex una ende Katline Mathijs Gheerssoensdochter ende tutore de …..etc

2. ex altera maecten malcander haer huyssingen metten plaetsen , gronde etc vande

3. voren tot achter geheeten de Luypaert gestaen aen de merct tussen den Regenboge etc

4. ende Claus Alleyns etc achter vuitcomende inde Bullincstrate ….etc

5. behoude dat na den lanxtlevende lant etc

XXVI dage Julij

Reacties (16)

Guido Snoeys zei op wo, 05/25/2022 - 20:44

Ondertussen heb ik gevonden dat Jan Snoeye en Katline gehuwd zijn in 1421 ..so far so good. , maar is Jan reeds overleden hier ...???

 

Guido Snoeys zei op do, 05/26/2022 - 10:14

l5  : lanxlevende lanc  ipv lant

Michel G. zei op vr, 05/27/2022 - 18:27

Nee, Jan Snoeye is m.i. op dit moment nog niet overleden. Hij treed hier op aan de ene zijde (ex una) terwijl Katline aan de andere zijde (ex altera) optreedt vergezeld van haar voogd (cum tutore). Ik zie trouwens ooj nergens "wilen/wijlen staan bij de naam van Jan Snoeye. Bovendien geven zij "malcanderen".... Om elkaar iets te geven moet je - toen ook al - minstens met 2 zijn. Het huis met toebehoren gaat naar de "lanxtlevende" van hen beiden. Zo lang er niet bekend is wie dat is wil zeggen dat beiden nog in leven zijn.
De laatste regel is overigens:

behoudens dat na den lanxtlevende live etc

Het voorlaatste woord van r.1 is me niet duidelijk. Mogelijk een beroepsnaam?

René van Weeren zei op vr, 05/27/2022 - 22:59

Het laatste woord lijkt een verkorting van licentia, verlof; dit klopt echter niet met woordvolgorde en naamval

2/3 van voe[r] tot achte

4 Also etc[etera]

Pauwel zei op za, 05/28/2022 - 20:55

r. 1 cum tutore de licentia etc. zou toch kunnen? voluit de licentia mariti

Guido Snoeys zei op ma, 05/30/2022 - 19:03

Bedankt mensen , 

- de betekenis van ' cum tutore de licentia mariti' ontgaat me nog in dit verband.

Pauwel zei op ma, 05/30/2022 - 20:23

cum tutore = met haar voogd
de licentia mariti = met instemming van haar man

Pauwel zei op ma, 05/30/2022 - 20:55

hier een paralleltekst

Reynere Van der Wyen, ex una, et Mabelie Bouts, syn wyf, cum tutore de licentia mariti, ex altera, maecten malcanderen haer huys, met hove, gronde, etc., geheeten ’t huys van Vriesele, gestaen op te Vlemincstrate … (3 december 1422)

https://books.google.nl/books?id=wexUAAAAcAAJ&pg=RA1-PA383&dq#v=onepage…;

René van Weeren zei op ma, 05/30/2022 - 22:22

In feite komt het er op neer dat zij als partij op mag treden omdat haar echtgenoot aanwezig is, niet alleen als andere partij, maar ook als toestemmend voogd van haar (vanwege de formele handelingsonbekwaamheid van vrouwen destijds)

Guido Snoeys zei op ma, 05/30/2022 - 22:49

Mijn oorspronkelijk probleem was eigenlijk , dat de data niet schenen te kloppen..

1421 Jan Snoeye x Katline  huwelijksafspraken

1423 Sr #9 f°106 R - 001 – 002 Bouden zoon van Aerd  vercoopt een huys van zijn verstorven bruer Janne aan Janne Typ de nieuwe man van Katline

 

15/01/1423 Jan Tip x Katline Mathijs Gheerds dochter van Wilrike huw voorw; huys geh den Scoer gest aende Vischmerc

Sr #9 f°163 V - 005

 

15/01/1423

Jan Tip x Katline Mathijs Gheerds dochter huw voorw

Sr #9 f°166 R - 005

 

1423 Sr #9 f197 V - 005 Janne Snoeye en Katline gaven elkaar een huys

1424 Jan Typ x Katline Mathijs Gheerts dochter bekende huis geh de lupaert

Sr #10 f°247 V - 004

Daarom dacht ik dat de tekst achter cum tutore een in de plaatsstelling was van haar overleden man. (zie Sr #9 f°106 R - 001 – 002)

Kan het zijn dat de akten niet in chronologie genoteerd staan. (fol )

grtn Guido

Pauwel zei op di, 05/31/2022 - 00:42

Dag Guido,

Ik kan het niet helemaal volgen. 

"1423 Sr #9 f°106 R - 001 – 002 Bouden zoon van Aerd  vercoopt een huys van zijn verstorven bruer Janne aan Janne Typ de nieuwe man van Katline"

Heb je een transcriptie van deze tekst?

Guido Snoeys zei op di, 05/31/2022 - 17:25

@Pauwel

Hierbij de transcriptie van genoemde tekst....

 

1. Bouden Snoeye zone wilen Aerd Snoeye verc Janne Typpe vischcooper alsulken dese halster ….zester rocx cost als

2. hij hadde ende heffende was op zekere goede gelegen binnen oestmalle ende dat hem bleven konde verstorven

3. is van Janne Snoyen sine brueder ende dat alle jare verschyne pertinentis sua prout litera die hij hem overe gaf

4. daer op ende noch alsulken IIII schellingen groten cost als hij hadde ende heffende was Willem Peter Godevaerts

5. zoens goede van Wouwe ende die alle jaere verschenen op sente baamis dach prout litera vande die hij hem

6. op ende noch alsulken sestendeel van 1 huyse als hem oic bleven en verstorven is van Janne

7. Snoeye sine brueder voirs ende dat gestaen is te Wouwe prout litera die hij hem …Droech op te

8. waerne die hij

vervolg

1. Jan Typ voers debent Bouden Snoyen aut latori VI lib groten eene prout pertinentis dandum natal XX anno ende obligavit

Pauwel zei op di, 05/31/2022 - 22:19

Dank je voor je transcriptie. Ik kan niet alles lezen, maar stel wel een aantal alternatieve lezingen voor.

1. Bouden Snoye zone wilen Aerd Snoeye verc. Janne Typpe vischcoeper alsulken dese helft van 1 zister rogs erfelic als

2. hij hadde ende heffende was op zekere goede gelegen binnen oestmalle ende dat hem bleven ende verstorven

3. es van Janne Snoyen sinen broeder ende dat alle jare verschyne Purificiationis prout littera die hij hem overgaf

4. [doorhaling] ende noch alsulken IIII schellingen groten erfelic als hij hadde ende heffende was Willem Peter Godevaerts

5. zoens goede van Wouwe ende die alle jaere verschinen op sente bamesse dach prout littera die hij hem

6. op ende noch alsulken sestendeel van 1 huise als hem oic bleven ende verstorven es van Janne

7. Snoyen sinen broeder voirs ende dat gestaen es te Wouwe prout littera die hij hem …Droech op te

8. waerne die hij

In je samenvatting van deze tekst noteer je: 
1423 Sr #9 f°106 R - 001 – 002 Bouden zoon van Aerd  vercoopt een huys van zijn verstorven bruer Janne aan Janne Typ de nieuwe man van Katline

"de nieuwe man van Katline" staat niet in de tekst. 

Dat Janne Snoyen (i.d.d.) overleden is blijkt uit het feit dat zijn broer Bouden van hem geërft heeft.

Er blijft dus een optie dat deze Janne Snoyen niet de man was van Katline. Dat de akten niet in chronologie genoteerd zijn lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.

Guido Snoeys zei op wo, 06/01/2022 - 07:32

@Pauwel

Bedankt Pauwel voor je correctie en aanvulling , ik zit nog maar in het eerste jaar. Ik twijfel nog veel aan bepaalde letters (i of e) .

Ik maak de binding met Janne Snoeye x Katline omdat in 1424

 

'Jan Typ x Katline Mathijs Gheerts dochter bekende huis geh de lupaert Sr #10 f°247 V - 004'

En ook komt Janne Typ voor in de acte met Bouden zoon van Aerd en broer... pff ik zoek verder

 

Pauwel zei op do, 06/02/2022 - 20:19

herstel: Purificationis

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.