Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele woorden 1456 Antwerpen

1456 Heinric Janss brouwer x Lijsbeth Snoeys te Wilmersdonc verc Clause de Witte voers stede inden Eerbrant; lant te Wilmaersdonck inden Loeyck; stede te Wilmersdonc.

InventarisNr. SR#52 f33 r002

1. Henric Janssone brouwer ende Lijsbeth Snoeys eius uxor geseten te Wilmersdonc, vercocht Clause

2. de Witte voers (in vorige acte w Dorpseynde Staecbrouc) de vorighe 1/2 gemete lants. Drouch op te waerne opte herencijns

3. ende lantgelt. Ende dat se mede onderpant ende 1 zester rox erflic voerighe dat

4. Jan Wilmaers opte voers stede inde Eerbrant heffende is

5. ende anders niet, Gebraeck yet aenden …. oft ….misse sael …………. unde

6. obligaverunt omtrent 1 gemet cum fundo gel te Wilmersdonc inde Loeyck tussen Jans

Snoeyen

7. ex una en Lijsbeth Bordoncx ex altera. Item noch de helft van 1 stede met

8. huyse, hove lande gronde houdende de geheel stede VI gemete gestaen oic tot Wilmersdonc tussen

9. Mathijs vanden Broek ende sone ex una ende capelenen tonser vrouwe

10. ex altiera ende voirs se ipsos et sua

Reacties (1)

Michel G. zei op ma, 12/19/2022 - 20:40

1. Henric Janssone brouwer ende Lijsbeth Snoeys eius uxor geseten te Wilmersdonc, vercocht Clause
2. de Witte voers de voergenoemde IX1/2 gemete lants. Drouch op te waerne opten herenchijs
3. ende lantgelt. Ende dat se mede onderpant over tzester rox erflic voergenoempt dat
4. Jan Wilmaers opte voers stede inden Eerbrant heffende is
5. ende anders niet, Gebraeck yet aenden waernisse oft claernisse satis facient unde
6. obligaverunt omtrent 1 gemet lants cum fundo gelegen te Wilmersdonck inden Loeyck tusschen Jans Snoeyen
7. ex una ende Lijsbetten Bordoncx ex altera. Item noch de helft van 1 stede met
8. huyse, hove lande gronde houdende de geheel stede VI gemete gestaen oic tot Wilmersdonc tusschen
9. Mathijs vanden Broeke ende socijs ex una ende der capelrien tonser vrouwen
10. ex altera ende voerdane se ipsos et sua

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.