Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele vraagtekens

09/05/1460 Jan vander Hoeven poertier vanden Steene tAntwerpen en Symoen Snoeye smit bekenden Peter van Loe die poertier vanden selven steene te wesen plach

Sr #59 f 062 v 001 Felix archief

 

1. Jan vander Hoeven poertier vanden Steene tantwerpen noch ter tijt ende Symoen Snoeys smit sijn

2. …...bekenden ende verlijden alst van alsulken borchtochten ende geloften als Peter van

3. Loe der poertier vande selven steene te wesen plach tanderen tijden gedaen ende geloeft

4. heeft den amman tantwerpen als voren Gielise van Pulle Steenweerden te

5. winteren totter someren toe van vijtich gouden croonen eens dat zij

6. geloofden p se et suis den voors Peter van Loe ende alle sijn goede vander

7. selven bochtochten ende geloften vanden L(50) croonen voirschreven ende voert van allen

8. regten , lasten ende sculde die hij daer af hebben mochte resteloes ende scadeloes

9. tontheffene costeloos voirs quite en ongemoeyt te houden tallen dagen

10. cum seipsum et suis elc voer al. Getuigen Jan Relegheem Symoene Vandenputte

IX may

Reacties (11)

herman zei op za, 08/13/2022 - 09:29

2 zwager

5 wetene tot sommen

René van Weeren zei op za, 08/13/2022 - 09:36

Ik vermoed dat in regel 10 een verkorting voor etcetera staat

Guido Snoeys zei op za, 08/13/2022 - 11:21

Bedankt mensen..

 

Guido

Guido Snoeys zei op za, 08/13/2022 - 11:28

@Herman

Dat klopt op lijn zwager .. Symoen is gehuwd met Lijsbeth vander Hoeven.

Ter info.

Michel G. zei op za, 08/13/2022 - 21:43

Of de laatste regel juist is, is aan de latinisten op dit forum om dit te beoordelen. Verder hier en daar nog wat kleine aanpassingen:

1. Jan vander Hoeven poertier vanden Steene tantwerpen nu ter tijt ende Symoen Snoeys smit sijn
2. zwager bekenden ende verlijden alse van alsulken borchtochten ende geloften als Peter van
3. Loe die poertier vande selven steene te wesen plach tanderen tijden gedaen ende geloeft
4. heeft den amman tantwerpen als voeren Gielise van Pulle Steenweerdere te
5. wetene totter sommen toe van vijtich gouden croonen eens dat zij
6. geloofden pro se et suis den voors Peteren van Loe ende alle sijn goede vander
7. selver bochtochten ende geloften vanden L croonen voirgenoemt ende voert van allen
8. coste, laste ende scade die hij daer af hebben mochte costeloes ende scadeloes
9. tontheffene lasteloes vrij quite ende ongemoeyt te houden tallen dagen
10. cum seipsos et suis elc voer al. Sed Jan relevabit Symoene indempnent

IX may

Otto Vervaart zei op zo, 08/14/2022 - 09:44

Ik zou van het laatste woord indempniter maken.

ChrisvD zei op zo, 08/14/2022 - 21:58

Het Latijnse begin van de laatste regel luidt volgens mij: cum se ip[sissim]o et suis. Cum gaat met de ablativus, se ipssisimo heeft dezelfde betekenis als se ipso maar met grotere nadruk op zelf.

Otto Vervaart zei op zo, 08/14/2022 - 22:22

@ChrisvD, zou het meervoud cum seipsis hier niet eenvoudiger en logischer zijn?!

ChrisvD zei op zo, 08/14/2022 - 23:18

@Otto Vervaart, in de context van twee personen die bekennen zou dat zeker en misschien wel beter passen. Maar de afkorting eindigt m.i. op of bevat tenminste een o.

Michel G. zei op ma, 08/15/2022 - 05:57


@Chris en Otto, dank dat jullie je licht er op laten schijnen. 
De laatste letter van het 2e woord (van de laatste regel) is echter geen "o", maar een lage "s". De eindletter dus.

Het laatste woord van de laatste regel eindigt dan weer (volgens mij) met de letter "t". Er staat (m.i.) de afkorting "indempnt".

Met vriendelijke groeten,
Michel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.