Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele gaten Antwerpen 1466

20/05/1466 Gorijs Cornelijs Adriaenssoens zone bontwercker verc Clause vander Blaect alias Boeydens huydevetter op stede dwelc twee woeningen zijn geh de Pot gest aen Schottersputte ; huys met schueren , duyfhuyse gest in de Meer comende met eenen gange, hofsteden en mey twee cameren in de Langenyheustrate, Symoen Snoeye verc Ghijsberecht Henricxsone op huys gest in de Cammerstrate tuss huys geh den Draeck en huys geh de Kerre

Sr # 70 f 218 r 001 – 002 Felix archief

1. Gorijs Cornelis Adriaenssoens zone bontwercker vercocht Clause vander Blaect alias Boeydens huydevetter

2. die thiene scellingen grooten tsiaers erfliker renten die Bertelmeeus Adriaenssone inden jare

3. M CCCC ende vijftich, IX dage in februario vercocht heeft Clause Snoeye smit die

4. voers Gorijs oudevader wilen op een stede met huyse hove gronde halven borneputte dwelc

5. twee woeningen zijn geheeten de Pot gestaen aen Schuttersputte tusschen Jans vander

6. Beke erve ex una ende Claus van Santvliete erve aen dander zijde verschijnen jaerlinx

deen helft alyns ende dander helft natal …… prout literae quas

7. tradidit clarius continent ende gelyc de voers Gorijs dit tanderen tijden toecomen bleven

8. verstorven

9. zijn vanden voers Clause sinen oudervader wilen ende voert jegens Jacope sinen

10. broeder aengescheyden ende te deele bevallen zijn. Droech op te waerne

11. van alle commer gebraeck yet aenden voerighen pant oft aende waernissen ende claernissen

12. voerscreven heren promisit satisfacie unde obligavit die XXX schellingen grooten erflic die voirs Gorijs

13. jaerlicx heffende is op een huys metter schueren hove duyfhuyse gronde et pertinentis

14. gestaen ende gelegen inde Meer comende met eenen gange hofsteden

15. ende met twee cameren in de Langenyestrate tusschen Mertens erve van Engelant

16. ex una ende Jans Roesen erve ex altera. Ende voerd seipsum et coetera sua bona.

 

 

Reacties (6)

Paul Peeters zei op ma, 08/21/2023 - 20:42

1.      Gorijs Cornelijs Adriaenssoens zone bontwercke(re) vercocht Clause vander Blaect alias Boeydens huydevette(re)

2.      die thiene scellingen grooten tsiaers erfliker renten die Bertelmeeus Adriaenssone inden jare

3.      M CCCC ende vijftich, IX dage in februario vercocht heeft Clause Snoeye smit des

4.      voirs Gorijs oudervader wilen op een stede met huyse hove gronde halven borneputte dwelc

5.      twee woeningen zijn geheeten de Pot gestaen aen Schutters Putte tusschen Jans vander

6.      Beke erve ex una ende Claus van Santvliete erve aen dander zijde verschijnen jairlicx deen helft Joh(ann)is ende dander helft Natal(is) prout littera quam

7.      tradidit clarius continent ende gelijc den voirs Gorise die tanderen tijden toecomen bleven

8.      verstorven

9.      zijn vanden voirs Clause sinen oudervader wilen ende voert jegens Jacope sinen

10.   broeder aengescheyden ende te deele bevallen zijn. Droech op te waerne

11.   van alle comme(re) gebraeck yet aenden voirg(enoemd)en pant oft aende warenisse ende claernisse

12.   voirscreven h(ee)r promisit satisface(re) unde obligavit die XXX schellingen grooten erflic die de voirs Gorijs

13.   jaerlicx heffende is op een huys metter schueren hove duyfhuyse gronde et pertinentiis

14.   gestaen ende gelegen inde Mee(re) en(de) comende met eenen gange hofsteden

15.   ende met twee cameren in de Langenijenstrate tusschen Mertens erve van Engelant

16.   ex una ende Jans Roesen erve ex altera. Ende voird(er) seipsum etcetera sua bona.

Pauwel zei op ma, 08/21/2023 - 21:15

prout littera quam tradidit clarius continet

Michel G. zei op di, 08/22/2023 - 05:26

12. ...hoc promisit...

14. ...inde Langenyeustrate...

Guido Snoeys zei op di, 08/22/2023 - 18:00

Vraag: wat is de betekenis van volgende uitdrukking : 

jegens Jacope sinen broeder aengescheyden 

 

Groeten

Guido

Paul Peeters zei op di, 08/22/2023 - 19:48

aengescheyden : toegevallen bij scheiding.

Guido Snoeys zei op di, 08/22/2023 - 21:35

@Paul

Betekent dat in dit geval dat Jacope een kind is van een ander ouder dan Gorijs ? Tweede huwelijk of zo.

Grtn

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.