Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog een transcriptieverzoek!

Bij voorbaat dank! 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/05/2020 - 16:15

Er staat volgens mij dit:

 

Wij, Gijsbrecht van Zwieten ende Dirc Coen Gerytsz, scepene in Leyden, oirkonden dat voir ons quam Jacop Jacob Codde ende
geliede dat hij vercoft heeft IJsbrant Gertysz enen gouden engelsche nobel, wegende vijftalve engelsche ponden of payment
hore wairde thans mitten honde, te betalen alle jair tot Sinte Louwerijs dage, te versien ende staende up Jacops
voirsz. huys ende erve gelegen an Sinte Pancraes kerckhoff, ende heeft belegen an die een sijde Onser Vrouwen gast-
huys ende an die ander sijde Jan Geryt Pietersz die mandmaker, streckende voir van der straet after an
IJsbrant voirsz. huyse ende erven ende voirt mit eenre stege Jacop ende IJsbrant t'samen toebehorende, gaende upten Rijjn,
ende Jacob Codde voirsz., lovende IJsbrant voirn. dese voirsz. renten mitten honde vrij te waren jair ende dach also ...

Wij, Aelbaeren van Noorde ende Florys Heerman, scepene in Leyden, oirkonden dat voir gerechte quam IJsbrant Gerytsz ende gaff
over Pouwels Reynertz eenen scepenbrieff dair desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse alse rechte is ende scepenen
wijsden Pouwels voirsz daermede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft IJsbrant voirsz. selve wair. In oirkonden desen
brieve besegelt mit onsen segelen int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende vijftich upten ses ende twintichsten dach in Aprille.

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.