Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog een stukje uit 1627. Is Werns het Friese dorpje Warns?

Dit is een stukje uit een andere machtiging uit 1627, met dezelfde advocaat Heijdema. Kan iemand helpen de laatste, ontbrekende woorden te vinden?

 

En weet iemand of Werns toevallig naar het Friese dorpje Warns, ten oosten van Stavoren, zou kunnen verwijzen?

 

gemaeckt Dr Heijdema advocaet woonende tot Staveren 

omme uijt hen constituanten name te maken eijschen 

ende invorderen alsulcke uijtstaende schulden actien 

ende gerechticheden uijtten boel ende sterffhuyse van zaliger 

Wouter Janssz Schots van Werns cum vrore als hen

constituanten vande selve deuchdel[ijk]. competeren van cruijdenirijen 

ende coopmanschappen volgens de hant schrifte ende 

bescheijde daer van sijnde Waeraff de autenticqen copien

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op za, 07/02/2022 - 20:32

Cum uxore (met zijn vrouw)

Wim zei op za, 07/02/2022 - 20:50

De advocaat resideert te Stavoren, dan lijkt het logisch c.q. voor de hand te liggen dat met Werns het nabijgelegen Warns bedoeld wordt.

René van Weeren zei op za, 07/02/2022 - 21:58

Werns is volgens het herkomstonderzoek van Simon Hart te herleiden naar twee plaatsen: het Friese Warns en het Zweedse Varnum. Maar zoals Wim al terecht opmerkte, is gezien de vestigingsplaats van de notaris Warns hier het meest waarschijnlijk. Herkomstonderzoek is te vinden via https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/753563/herkomstonderzoek_2.pdf

Jan zei op zo, 07/03/2022 - 02:01

Veel dank voor jullie antwoorden en ook heel nuttig om dat herkomst onderzoek te ontvangen.

Weet iemand misschien ook nog wat dat laatste geel gemerkte woord zou kunnen zijn. Ik kom niet verder dan het onbegrijpelijke "waeraff".

 

Geert Ouweneel zei op zo, 07/03/2022 - 14:46

waeraff: waarvan de authentieke kopien zijn gemaakt

Jan zei op zo, 07/03/2022 - 16:46

Beste Geert, dank voor deze aanvulling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.