Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog een korte akte over Claes Gielis GA II 1559 f. 58a

Zeer veel dank voor een transcriptie. 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 11/21/2023 - 14:55

Katherijne Jacobsche Nelle, wettige huysvrou Cornelis
Gheertsz cum tutore alieno, heur gegeven metten rechte
bij consente desselffs heurs mans, laudeerde, ratificeerde
ende apporbeerde midts desen alsulcken contract van scheydingen
ende deylingen als Claes Gielis voer hemselven in d'een
pertije ende de voorsz. Cornelis Gheertsz voor hemselven ende
in den name van heur comparanten in d'ander pertije, op den lesten dach Septembris
lestleden voer ende open desen staet gepasseert hebben aengaende
de nagelatene goeden van wijlen Diercke? Jacobssen Nelle,
broedere der voorsz. comparanten ende in allen zijnen punten ende
clausulen ende van t'beghinsel totten eynde toe, gelovende
daerjegens te gheenen dagen te seggen te doene noch te
comene bij heurselven, noch bij yemanden anders van
heuren wegen in gheenen rechte, gheestelick of weerlick.
in gheene manieren, Sub ob..

 

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 19:02

Wederom erg bedankt Geert! 
Eindigt de akte met nr (?) Do [Domino?] 1559 XXI-en Octobris?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.