Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog een kleintje....:-)

De bijgevoegde (onder-)trouw? akte uit 1651 geeft volgens mij aan, dat Claes Claess, wednr. van `Sara Jans, gaat trouwen met Etyen Jans Smitt van Leyden. Maar wat er omheen staat kan ik niet ontcijferen. Wie biedt hulp?

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 04/28/2023 - 23:15

Den 26 augusti 1651
Compareerden als vooren Claes Claess Stoer, van Bylenbergh*, dreyer**, wed[uwnae]r van
Sara Jans, won[ende] bij 't Turffhuys*** en[de] Etgie Jans Smitt,
van Leyden, out 33 jaer****, geen ouders hebben[de], woon[ende] als vooren*****

[getekend: Claes Claesen Stoet, handmerk aanstaande bruid]

Li-marge bovenaan:

hij heeft bewijs de / sesten septemb[ris] 1651 / gedaen******

Li-marge midden:

Dese personen sijn getrout / tot Diemen den 10 septemb[ris] / 1651 door Bartelomeus Donius

* Bylenbergh = (hoogstwaarschijnlijk Bielenberg, nabij Steinburg in Sleeswijk-Holstein, Duitsland)
** dreyer = draaier = lijndraaier, dus werkzaam in een van de lijnbanen om scheepstouwen in elkaar te draaien
*** vermoedelijk is dit het Oudezijds Turfhuis, gelegen op de hoek van de Stoofsteeg en de Oudezijds Achterburgwal. Vanuit dit huis werd turf verstrekt aan de armlastigen op grond van de bedeling.
**** Bij de aanstaande bruidegom wordt geen leeftijd vermeld, aangezien hij al eerder getrouwd was en daardoor automatisch al als meerderjarige werd erkend.
***** In veel gevallen betekende deze vermelding dat het aanstaande bruidspaar al samen op hetzelfde adres woonde (al is niet iedere gechiedkundige het daarmee eens)
****** Uit deze opmerking kun je afleiden dat de hertrouwende weduwnaar minderjarige kinderen had uit zijn eerdere huwelijk. In dergelijke gevallen moest de hertrouwende weduwe of weduwnaar aantonen dat of via de notaris, of via de Weeskamer een regeling was getroffen waardoor de kinderen uit het eerdere huwelijk verzekerd waren van hun rechtmatig kindsdeel uit de erfenis van de eerder overleden ouder en dat ook de voogdij voor kinderen goed was geregeld. De hertrouwende weduwe/weduwnaar moest bewijs hiervan overleggen voordat er getrouwd mocht worden.

Gert Stoer zei op za, 04/29/2023 - 01:06

Tjonge René, wat een ontzettend snelle én uitgebreide reactie. Hier word ik blij van! Duizend maal dank!

Gert Stoer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.