Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog een drietal gaatjes 1524 Antwerpen

11/02/1524 Rente / Antwerpen / Meere / tegens doude veste over / 1 huis van 2 naast elkaar met hof, grond / Kerscorf / Vranck van Halen / Peter Spillemans / Jan Snoeye fs. Jan / Henrick de Sluytere / rente door Jan Smit fs. Bertelmeeus op 18-05-1501 verkocht aan Jehanne Snoeys, tante van Jan

Sr# 166 f 354 v 001

 

1. Jan Snoeye Janss[oone] wijlen verc[ocht] Henricke de Sluytere die

2. twintich schellingen groo[te]n brab[ants] ts[iaer]s erflike[r] renten die

3. hij heeft en[de] jaerlicx Joh[annes] Baptiste heffende is op twee huysen

4. metten hove[n] fundo et p[er]tinentiis. Daer aff deen geheeten es den

5. Kerscorf gestaen beyde deen neffens dandre in de Mee[re] tegen

6. doude veste over tusschen Vrancx van Halen erve ex u[n]a en[de]

7. Peter Spillemans erve ex alt[e]ra gelijck en[de] in alle der manie[re]n

8. Jan Smit Bertelmeeuss[oen]s die wijlen Jehanne Snoeys sijnre moeye

9. dair af hem die toecomen bleven en[de] v[er]storven ………….ende

10. XVIII dage in meye dair op v[er]cocht heeft gehadt p[rou]t lit[ter]ae

11. scabinales desup[er] c[on]fecta quam tradidit cla[riu]s c]on]tinent.

12. Droech op te waerne van allen co[m]me[r] en[de] calangien

13. Gebrake yes aenden coop w[ae]rnisse en[de] claernisse voe[zeyde]rs hoc

14. p[ro]mise[ru]nt satisfacere cum se et suis

XI d[ie] febr[arii]

 

Succes 

 

Guido

Reacties (5)

René van Weeren zei op wo, 01/24/2024 - 21:39

een woord nog missend...

1. Jan Snoeye Janss[oone] wijlen verc[ocht] Henricke de Sluytere die
2. twintich schellingen groo[te]n brab[ants] ts[iae]rs erflycke[r] renten die
3. hij heeft en[de] jaerlicx Joh[annes] Baptiste heffende is op twee huysen
4. metten hove[n] fundo et p[er]tinentiis daer aff deen geheeten es den
5. Kerscorf gestaen beyde deen neffens dandere in de Mee[re] tegens
6. doude veste over tusschen Vrancx van Halen erve ex u[n]a en[de]
7. Peter Spillemans erve ex alte[r]a gelijck en[de] in alle der manie[re]n
8. Jan Smit Bertelmeeuss[oen]e die wijlen Jehanne Snoeys sijnre moeye
9. daer af hem die toecomen bleven en[de] v[er]storven ... a[nn]o XVc en[de] een
10. XVIII dage in meye dair op v[er]cocht heeft gehadt p[rou]t lit[ter]a
11. scabinalis desup[er] c[on]fecta quam tradidit clar[iu]s c]on]tinet.
12. Droech op te warene van allen co[m]me[r] en[de] calaengien
13. Gebrake yet aenden coop w[ae]rnisse en[de] claernisse voersz[eyt] hoc
14. p[ro]mise[ru]nt satisfacere cum se et suis
XI d[ie] febr[uarii]

 

 

Guido Snoeys zei op do, 01/25/2024 - 07:14

Bedankt Rene voor je onmisbare hulp.

 

Nog een vraag:; ben je zeker van l8 , heeft belang voor de betrokken stamreeks.

l8 : die wijlen Jehanne Snoeys sijnre moeye

 

Guido

René van Weeren zei op do, 01/25/2024 - 07:51

Het verdwijnt wat in de marge, maar lijkt mij zo te zien de enige optie.

Nu ik naar het woordje op de plaats van de puntjes kijk, denk ik dat daar oorspronkelijk 'es' (in de betekenis van 'is') stond en dat dit overschreven is met het woord 'sijn'.

Guido Snoeys zei op do, 01/25/2024 - 19:37

Wel ik vond dat ook ...maar ik twijfelde omdat in de titeling iets anders stond:

Felixarchief 

rente / Antwerpen / Meere / tegens doude veste over / 1 huis van 2 naast elkaar met hof, grond / Kerscorf / Vranck van Halen / Peter Spillemans / Jan Snoeye fs. Jan / Henrick de Sluytere / rente door Jan Smit fs. Bertelmeeus op 18-05-1501 verkocht aan Jehanne Snoeys, tnate van Jan

 

schrijffoutje  tnate => tante ??

 

Guido

René van Weeren zei op do, 01/25/2024 - 20:20

dat moet inderdaad tante zijn; moeie is een tante, dus een zus van de moeder of een zus van de vader van de betrokkene

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.