Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuws: Wat staat daer? wordt gearchiveerd!

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet op papier verschijnt en door de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers is daarmee zeer urgent.

In Nederland is de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch, dus ook websites. Daarom ziet de KB het als haar taak om websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. De KB archiveert websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Afgelopen week kregen we te horen dat ook onze website 'Wat staat daer?' gearchiveerd en duurzaam opgeslagen zal worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 31 augustus 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen op de KB. Ze zullen later ook via de website van de KB beschikbaar worden gesteld zodra dit juridisch mogelijk is (denk aan auteursrecht).

Natuurlijk zijn wij blij dat de KB 'Wat staat daer?' het bewaren waard vindt!

Meer weten over webarchivering door de KB? Kijk hier:
https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opsl…

Overigens zijn er ook via de Wayback Machine van Internet Archive zogenoemde 'snapshots' van onze website terug te vinden... al gaat dat lang niet altijd goed:
https://web.archive.org/web/*/watstaatdaer.nl

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.