Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuwe poging met duidelijke foto voor transcriptie 1674 Blad 1

Ondanks mijn slechte foto de vorige keer, heeft Andreas deze transcriptie gemaakt met wat leesbaar was. Ik hoop dat er nu meer leesbaar is.

Op huyden den lesten February 1574
compareerden voor mij Gabriel Valette, notaris publicq
ende de getuygen naergenoempt Johan S..., out ontrent
48 jaeren, Pieter Burggelingh, out ontrent 38? jaeren ende
Anthony Schey, out ontrent 22 jaeren, alle wonende
alhier, dewelcke verclaerden ende attesteerden bij haere
manne waerheyt ende conscientien in plaetse van eeden,
ten versoecke van Leendert Schrap, mede wonenden
alhier, waerachtich te weesen, dat op gisteren de
clocke ontrent vier uyren hij deposant staende ...
in de gangh aldernaest des requirants t'huys,
aldaer gecomen is Cornelia van der S... huysvrouw
van Wouter van der Lans, seggende tegens hem deposant,
wat verwerckt gij mijn deelen hier, sij hebben
mijn deelen hier uyt de gangh gestolen, waerop
hij deposant seyde, vrouw kent gij u deelen wel, daer-
op de voorn. Cornelia van der S... antwoorde,
ja, mijn man kanse wel en die salse hier datelick
wel comen affhalen, t'welck de requirant in sijn t'huys
gecomen, seggende tegens de voorsz. Cornelia, was seg je, jou droncken varcke,
dat ick jou deelen gestolen heb, daerop doen de
voorn. Cornelia wederom seyde, gelijck alle de
deposanten verclaeren gehoort te hebben, jou moer mach een
droncken varcken weesen ende dat heeft sij all over
seven jaeren geweest, en jou vrouw die nu gereet ende
uytgebruyd haer mach sulcx sijn met meer andere vuylle
ende ongeredelijcke woorden (alhier om waerheyt achter-
gelaeten) scheldende voorts den requirant voor een dieff,
craeyer ende anders, hem voorts met een mes tot
verscheyde maelen voor t'aengesicht staende ende
dreygende te grieven, waerop den voorn. requirant seyde,
gij sult mij moeten seggen de plaetse daer ick
u ... sal nu sulcx gesien heeft off getuygen sal,
daerop d'voorn. Cornelia seyde, ick sal t'u hier
niet seggen van Wingerden heeft het mij geseyt.
waerop de requirant naer van Wingerden, die mede in sijn t'huys
was, is gegaen ende hem affgevraecht off hij ....

Reacties (4)

Andreas zei op zo, 02/23/2020 - 15:06

correctie: het was Geert Ouweneel die de transcriptie maakte. Ere wie ere toekomt!

Barbara Askamp zei op ma, 02/24/2020 - 08:31

Excuses, je hebt gelijk. Sorry Geert Ouweneel

Geert Ouweneel zei op ma, 02/24/2020 - 09:44

Nu de tekst stukken beter te lezen hierbij mijn herziene transcriptie:

Op huyden den lesten February 1674
compareerden voor mij Gabriel Valette, notaris publicq etc.
ende de getuygen naergenoempt Johan Staets, out ontrent
48 jaeren, Pieter Burggelingh, out ontrent 38 jaeren ende
Anthony Schrey, out ontrent 22 jaeren, alle wonende
alhier, dewelcke verclaerden ende attesteerden bij haere
manne waerheyt ende conscientien in plaetse van eeden,
ten versoecke van Leendert Schrap, mede wonende
alhier, waerachtich te weesen, ende eerst d'voorn. Schey, dat op gisteren de
clocke ontrent vier uyren hij deposant staende wercken
aen de schuyr van den requirant, in de gangh aldernaest des requirants t'huyn,
aldaer gecomen is Cornelia van der Sman, huysvrouw
van Wouter van der Lans, seggende tegens hem deposant,
wat verwerckt gij mijn deelen hier, sij hebben
mijn deelen hier uyt de gangh gestolen, die verwerckt gjij hier aen de schuyr, waerop
hij deposant seyde, vrouw kent gij u deelen wel, daer-
op de voorn. Cornelia van der Sman antwoorde,
jae, mijn man kanse wel en die salse hier datelick
wel comen affhalen, t'welck de requirant in sijn t'huyn
gecomen, seggende tegens de voorsz. Cornelia, was seg je, jou droncke varcke,
dat ick jou deelen gestolen heb, daerop doen de
voorn. Cornelia wederom seyde, gelijck alle de
deposanten verclaeren gehoort te hebben, jou moer mach een
droncke varcken weesen ende dat heeft sij all over
seven jaeren geweest, en jou vrouw die uytgerden ende
uytgebruyde hoer mach sulcx sijn met meer andere vuylder
ende ongadelicke woorden (alhier om eerbaerheyt achter-
gelaeten) ende verswegen, scheldende voorts den requirant voor een dieff,
craeyer, sacramertssen schelm, ende andere vuyle injuruense lasternamen,
die haere paelen ende deelen hadde
gestolen ende dat sij sulcx soude bewijsen
met getuygen, alle t'selve
wel tien a twaelff verscheyde maelen
in presentie van alle getuygen
respective, voegende daer noch bij dat hij
requirant het vrij in kennis macht leggen ende dat sij
hen dat waer soude maecken, hem voorts met een mes tot
verscheyde maelen voor t'aengesicht staende ende
dreygende te grieven, waerop den voorn. requirant seyde,
gij sult mij moeten seggen de plaetse daer ick
u ontbien sal, wie sulcx gesien heeft off getuygen sal,
daerop d'voorn. Cornelia seyde, ick sal t'u hier
wel seggen van Wingerden heeft het mij geseyt.
waerop de requirant naer van Wingerden, die mede in sijn t'huyn
was, is gegaen ende hem affgevraecht off hij van Wingaerden tegens

 

Barbara Askamp zei op ma, 02/24/2020 - 10:00

Fijn, nogmaals bedankt voor je tijd Geert. Lekker typje die Cornelia !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.