Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Niet zo eenvoudig maar ik doe mijn best 1395

1395 Katline Jan Hildemaers dochter wilen x Peteren van Biervliet mombore Jan

Bichthuys kinderen gaven Jan Snoyen huys inde Langhenuwestrate
Sr #1 f 119 r 006 Felix archief Antwerpen

1. Katline Jan Hillemaers f(ilia) wilen, uxor Peteren van Biervliet haren man ende mombore

2. Jan Bichthuys ende Wout(er) Bichth(uys) ghebr(aec) als mombore van Janne ende Katl(ine) ,Wille(m)

3. Bichthuys kinderen wilen, gaven ene Janne Snoyen 1 huys ende hof inde Langhe

4. nuwest(rate) dat wilen was Willem Bichth(uys) tuss(en) Jan Stenens ende Mus Deckers tjaers

5. omme II vrankeriicxe vranken vel valorem. Dand(us) tjaers tuss(en) Jans misse ende narat misse

6. der moeder deene helft ende den kinder(en) dander helft te waerne op XII oude

7. gulden tgasth(uys) bi s(int) Jannes porte ende 1 oude gulden vande here van Bonninghe des chijs sal

8. hi betale sonder afslane vander II vranken ende de verstorven …....ngs de kinde(ren)

 

Reacties (1)

Michel G. zei op vr, 07/01/2022 - 14:26

Dag Guido,

Ik lees het zo:

1. Katline Jan Hildemaers filia wilen, met Peteren van Biervliet haren man ende mombore
2. Jan Bichthuys ende Woiter Bichthuys ghebrueders alse momboren van Janne ende Katline ,Willems
3. Bichthuys kinderen wilen, gaven terve Jan Snoyen 1 huys ende hof inde Langhe
4. nuwestrate dat wilen was Willem Bichthuys tusschen Jan Stevens ende Nijs Deckers tjaers
5. omme II vrankericxe vranken vel valorem. Dandum tsjaers tSint Jans misse ende natalis
6. der moeder deene helft ende den kinderen dander helft te waerne op XII oude
7. grooten tgasthuys bi sint Jans porte ende 1 ouden groot vande heere van Bonninghe desen chijs sal
8. hi betalen sonder afslane vander II vranken ende de momboren vervingen de kinderen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.