Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nalatenschap Judith Wouters van Ooijen vertalen

Beste René, bedankt voor jouw hulp bij de vertaling van deel 1. Nu volgt deel 2/ Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet.

Huub Geurts

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 02/23/2024 - 14:47

Huub,

Dank, maar heb je ook een wat grotere versie die je kunt uploaden (of anders een link)?

Huub GEURTS zei op za, 02/24/2024 - 13:03

Beste René, Ik heb deel 2 in 2 gesneden. Is dit leesbaar 2b

Met vriendelijke groet 
Huub Geurts

Huub Geurts zei op za, 02/24/2024 - 13:04

Beste René, Ik heb deel 2 in 2 gesneden. Is dit leesbaar 2c

Met vriendelijke groet 
Huub Geurts

René van Weeren zei op za, 02/24/2024 - 20:33

Ik heb het eerste document met een omweg wat kunnen vergroten. Hierbij de tekst, waarbij ik ook de eerdere tekst heb meegenomen, omdat die mogelijk toch aan de andere tekst gerelateerd is. Sowieso lijkt me vanwege het huidige einde, de aard van het document en ontbreken van ondertekening dat de akte nog (veel) verder doorloopt dan nu.

Hieronder mijn poging, met excuses aan de betere latinisten voor eventuele naamvalfouten.

Den cooppenn[inghen] tj[aer]s ter som[m]a van hondert
t'achtentich rinsche gul[den], elcken gul[den] tot
20 st[uyver]s vrij gelt van alles te betalen St. Jacob
Aposteldach 1649 sonder faulte en[de] sal
den cooper alsdan t'selve moegen aenveerden.
Act[um] et test[es] ut sup[ra].

marge:
Van dese cooppen[ninghen]
te weeten 180 gul[den]
bekent Wouter ten volle
voldaen en[de] bet[aelt] te weesen
door handen van Nicolaes
sinen broeder, en[de]
oversulcx desen coip
gecasseert. Act[um] den
24en augusti 1649
coram Peter Mathissen, schepen
et met D: de Greeff ... ...

Scheydinge en[de] deylinge tusschen
de kynderen Joost Wouters, v[er]wect
bij Judic, sinder huysvrou

Dat voor ons comen sijn Nicolaes Jooste voer hemselven
---
en[de] mede den voirsc[hreven] Nicolaes en[de] Willem Diercxen als
momboirs en[de] toesienders van Catharijn Joostn
en[de] den voirsc[hreven] Nicolaes als transport hebben[de]
van Wouter Joosten, Thonis Geraert Anthonis als
vader van sijne kynder met hem Aert Geraert
Anthonis als rechtel[ijck] gecooren momb[er] van [den] voorsc[hreven]
kynder, en[de] Jan Janssen Joosten als man en[de] momboir
Maeyken sijnder huysvrouw, alle kynderen en[de] erfgenamen
van Joost Wouters voirsc[hreven], hebben erstel[ijck]
gescheyden en[de] gedeylt de goederen hier naerbesc[reven],
de lothen door den officier uuytgeryckt naer
behoiren, mits welcken deylinge den voirschreven
Nicolaes Joosten te deel gevallen is het huysch
metten schellicht daer inne liggen[de], hoff, hoffstadt
en[de] boomgaert daeraen gelegen metten acker daerbij
gelegen metten halversgat oft wech gel[ijck] t'selve
gepaelt is cu[ius] unum latum* Frans Aertssen en[de] meer andere
alterum latum* den tegend... van het tweede loth cui[us] unam finem** Huybert
Janssen staecken metten anderen eynde opte gemeyn straet
aldaer, los en[de] vrij uuytgenomen daer jaerl[ijcx] uuyt
te gelden ses gul[den] vijf stu[uyvers] aen m[eeste]r Wouter Int
Duyfhuysch ten Bossche metten achterstel vandien
noch jaerl[ijcx] de vierde part va[n] tweehondert
gul[den] capitaels metten achterstel, noch jaerl[ijcx]
den chins int broick van Tongelre, noch die
gerechticheyt van vierde part van henne kynderen
in de gerechticheyt va[n] valle te onderhouden

* met de ene zijde grenzend aan ... aan de andere zijde aan

* met het ene eind ...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.