Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Multiple Morgenboek van Spaarnwoude entries

Hi:

I have several selected entries from the Morgenboek vans Spaarnwoude, spanning from 1640 through 1680, involving Engel Conensz, his widow, and possible son, Coen Engelsz.

It would be appreciated if anyone could transcribe the relevant entries.

First one from 1640:

Reacties (18)

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:12

Second one from 1646.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:12

Third one from 1652.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:13

Fourth one from 1652.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:14

Fifth one from 1660.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:14

Sixth one from 1660.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:15

Seventh one from 1664.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:16

Eighth one from 1664.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:17

Ninth one from 1676.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:18

Tenth one from 1676.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:19

Eleventh one from 1676.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:19

Twelfth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:20

Thirteenth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:21

Fourteenth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:22

Fifteenth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:23

Sixteenth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:24

Eighteenth one from 1680.

Steve Barnhoorn zei op di, 09/12/2023 - 06:26

Thank you for any and all assistance.

René van Weeren zei op di, 09/12/2023 - 15:30

1640
Marij Jans met Enghel Coensz ghemeen
t'saemen groot acht morghen vijffent[er]seventich roe
M[orgen]-H[on]d-R[oe]
8-0-75

Marij Jans met Enghel Coensz voorsz[eyt]
eyghen een werff, groot vijffent[er]seventich roe
0-0-75
--
1646
De weduw van Engels Koenen eigen de Riedige Matges
groot driehondert en[de] vijffentwintich roe - - 3-25
---
1652
9 De wedue van Engel Koenen Eygen de
Riedige Matgens groot driehondert
en vijffentwintich roe 0-3-25
---
1652
No
30 De[n] erffgenamen van Marij Jans, Jacop
Schouten en de wedue van Engel Koenen
te samen eygen acht mergen en[de] vijffent-
seventich rie, aen verscheyde stucken
Merge[n]-Hon[d]-Roe[den]
8-0-75
---
1660
2 De wedu van Engel Coenne[n] eygen buyten
de wech drehonder roede
0-3-0
---
1660
9 De wedue van Engel Koenen eygen de
Riedige Matgens groot driehondert en
vijffentwintich roede
0-3-25
---
1664
2 De wedu van Engel Coenne eygen buyten
de wech driehonder roede
waert bij haer selven gebruyckt 0-3-0
---
1664
69 De wedue van Engel Coenen eygen
de Riedige Matgens groot driehondert
en vijffentwintich roede 0-3-25
waert bij haer selven gebruyckt
---
1676
No. 13 D'erffgenaeme van Mr. Schaep twee
mergen drie hondt
m[ergen]-H[ondt]-R[oeden]
2-3-0
Coen Engelsz bruycker
---
1676
No. 7 De erffgen[aemen] van Gerrlingh eygen
twee mergen en twee hont
M[ergen]-H[ont]-R[oeden]
2-2-0
Coen Engelsz bruycker

8 Dirck Jansz eygen twee mergen
een hont en vijfftseventigh roeden
2-1-75
selfs bruycker

9 D' erffgenaemen van Geerlingh
twee mergen vier hont en[de]
vijftigh roeden 2-4-50
Coen Engelsz bruycker
---
1676
45 D'erffgenaemen van Dirck
Olpherts drie mergen twee
hont 3-2-0
Coen Engelsz bruycker
---
1680
30 Trijntje Heindricks een mergen
twee hont en[de] vijftich roede 1-2-50
Coen Engelsz bruyker
---
1680
No. 7 D'erfg[enaemen] van Geerlingh eygen
twee mergen en twee hont
Coen Engelsz bruyker
M[ergen]-H[ont]-R[oeden]
2-2--

8 Dirck Jansz eygen twee mergen een hont
en vijfenseventich roeden 2-1-75
selfs bruyker

9 D'erfg[enaemen] van Geerlingh twee mergen
vier hont en vijftich roeden 2-4-50
Coen Engelsz bruyker
---
1680
2 Coen Engelsz eygen drye hont
selfs bruyker --3--

3 Cornelis Thijsen een mergen een
hont twintich roeden 1-1-20
selfs bruyker

4 Pieter Gerritsz vier hont en
vijfenseventich roeden --4-75
bruyker Corn[eli]s Jansz

5 Maerten Gerritsz cum socii
drie mergen vier hont vijfenseventich r[oeden] 3-4-75
selfs bruyker

6 Sillitje Willems twee merg[en]
twee hont 2-2--
bruyker Coen Engelsz

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.