Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Momboren enzo 1454 Antwerpen aan te vullen ?

11/07/1454 Cornelis Adriaens, Wouter de Haze en Lijsbeth weduwe Claus Snoeys smit x Ghijsbrecht Henricxz momboers van brueder Clause Melijs predickheer van 4 cameren inde Everdeystrate tuss Jannes Daneels erve inden ketel.

InventarisNr. SR#48 f 230 r 002

1. Corneel Adriaenss Wouter de Haze ende Lijsbeth wedewe wilen Claus Snoeys

2. smit met Ghijsbrecht Heinricx zf (zoons?) euis marito et tutore als momboers

3. ende besorgers van brueder Clause Melijs .Daer toe geordeneert ende gestelt

4. bijden sterften wille des voirs Clause Melijs na uitwis.van de sine testament

5. die dat clairliken uitwist ende begrepen heeft gaven ………..

6. ….??? tachtervolgen die voirs Clause Snoeys wilen testamenten den voirs brueder

7. Clause Melijs vanden oerden vanden predickheren tantwerpen de helft

8. van alsulken IIII cameren ende orbiteque pertinentis gestaen inde Everdeystrate tuss

9. Jannes Daneels erve inden Ketel ex una ende Aernout sBockeleren

10. erve was ex altera. Daer af den voirs Lijsbeth dander helft vanden

11. selven cameren toegehoert. Droech op met alle den renten ende so wanneer

12. de voirs brueder Claus Melijs comene sal wesen van live ter doot

13. dat dan tvoirs … vanden ….. die hebben ende behouden

14. sullen teeuwighe daghe als heur vorig … gaet ende comen ende meer

 

Reacties (1)

Michel G. zei op do, 11/03/2022 - 21:21

1. Cornelis Adriaenss Wouter de Haze ende Lijsbeth wedewe wilen Claus Snoeys
2. smit met Ghijsbrechte Heinricx zoon euis marito et tutore als momboers
3. ende besorgers van brueder Clause Melijs .Daer toe geordineert ende gestelt
4. bijden uutersten wille des voirs Claus Melijs na uitwijsen van de sinen testamente
5. die dat clairliken uitwijst ende begrepen heeft gaven ter stont over ende
6. bewijsden tachtervolgende des voirs Claus Snoeys wilen testamente den voirs brueder
7. Clause Melijs vander oerderen vanden predickeren de helft
8. van alsulken IIII cameren cum omnibus pertinentiis gestaen inde Everdeystrate tusschen
9. Jannes Daneels erve inden Ketel ex una ende Aernout sBoekeleren
10. erve was ex altera. Daer af der voirs Lijsbeth dander helft vanden
11. selven cameren toebehoert. Droech op met alle den renten ende so wanneer
12. de voirs brueder Claus Melijs comen sal wesen van live ter doot
13. dat dan tvoirs godshuijs vanden predickeren die hebben ende behouden
14. sullen teeuwegen dagen als hoere vrij propre goet ende erve ende nyet eer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.