Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Moelilijke laatste lijnen 1432 Antwerpen

Hopelijk heb ik ze allemaal...

03/09/1432 Jan Kerninc, Lijsbeth Kerninc x Janne vander Vueren, Steven en Peter Snoeye, Wouter Kerninc momboeren kinderen Peter Smeets x Magriete Kerninx gaven Gielijse vanden Zoeme cousmaker huys

SR # 19 f 147 v 001 Felixarchief Antwerpen

1. Jan Kernninc voren derdedeel / Lijsbeth Kernnix met Janne vander

2. Vueren eius marito cum tutore voren tander derdendeel / Steven (Cant ende)

3. Peter Snoeye/ Wouter Kerninc ende de vors Jan vander Vuren

4. naeste vriend ende mage ende geleverde momboeren metten rechte

5. Barbelen ende Magriete wettiche kinderen Peter Smeets daer moeder af was

6. Magriete Kerninx quos in se suscepit voer tderde derdedeel gaven

7. terve Gielis vanden Zoeme cousemaker een huys cum fundo gestaen

8. opten hoec vande zilversmitstrate tusschen tSwijnken ex una ende de (Valke)

9. ex altera elx jaers omme VI lib XI schellingen grooten prout tunc comunitur den

10. mediatim Johannes Baptist et mediatim natal. Te waerne op XI lib ende VII schellingen

11. chijs gelts erflic eenre capelanen voren tereynen in onser vrouwe kerken is

12. Item op V schellingen oude grooten erflc der derde onderen. Item op III schellingen oude grooten

13. der capelanen tonser vrouwen. Item I oude schilt erflic der capelanen ende

14. sinte Katline. Item XI oude grooten erflic der nonnen buyten Antwerpen ende

15. grooten erflic der heyligen van onser vrouwen die ter quitinge staen ende

16. II schellingen ende IIII denieren vlaamse grooten erflic Peteren Tollens ende dien vorighens

17. Gielis betalen sonder mindernisse vander voirs VI lib XI schellingen grooten

18. ende sonder der voirs personen cost. Conditione dat de voirs Gielis

19. voirs VI lib XI schellingen grooten erflic af sal moegen quiten ad placitum of met

20. grooten erflic te male altijt elken schellingen met XVI schellingen prout tunc communitur met

21. verschenen rente maer dies sal hij III lib grooten erflic af moeten quiten elx

22. jaers te weten II lib erflic te kerssemise proximo ende dander bynnen jaers

23. moeten ende was hij bynnen jaers quiten daer en sal hij gheen

24. af gheven. Ende waert dat men venoude datter …..erfchijs

25. op venoude worde den voerscreven staet dat sal Gielis af ……..

26. voers VI lib XI schellingen grooten erflic ende vennet men datter men entgaet dan

27. sal den anderen personen te late comen

Reacties (7)

Pauwel zei op wo, 08/30/2023 - 18:22

24. af gheven. Ende waert dat men bevonde datter meer erfchijs
25. op bevonde worde dan voerscreven staet dat sal Gielysse af ……..


Pauwel zei op do, 08/31/2023 - 23:21

6. ... quas in se susceper[un]t ...

9. ... prout tunc communiter dandum

10. mediatim Johannis Baptiste et mediatim Natalis ...

25. ... Gielyse ...

Pauwel zei op za, 09/02/2023 - 10:26

1. Jan Kernninc voe[re] derdendeel / Lijsbeth Kernnix met Janne vander
2. Vueren eius marito cum tutore voe[re] dander derdendeel / Steven (Cant ende)
6. Magriete Kerninx quas in se susceper[un]t voe[re] tderde derdendeel gaven
7. terve Gielyse vanden Zoeme cousmake[re] een huys cum fundo gestaen
8. opten hoec vand[er] zilversmitstrate[n] tusschen tSwijnken ex una ende de (Valke)
11. chijs gelts erflic eenre capelanen voe[re] tcruyse in onser Vrouwe[n] kerken is
12. Item op V schellingen oude grooten erflc der derde oirdene[n]. 

Pauwel zei op za, 09/02/2023 - 22:13

26. voers VI lib XI schellingen grooten erflic ende bevint men datter min uutgaet dat
27. sal den anderen personen te bate[n] comen

Guido Snoeys zei op ma, 09/04/2023 - 07:14

Bedankt Pauwel, hier leer ik van...

 

Guido

Pauwel zei op ma, 09/04/2023 - 10:46

Graag gedaan! Nog wat kleinigheden:

3. Peter Snoeye/ Wouter Kerninc ende de vors Jan vander Vuere[n]
4. naeste vriende ende mage ende geleverde momboeren metten rechte
10. mediatim Johannis Baptiste et mediatim Natalis. Te waerne op XI s. ende VII d.
12. Item op V schellingen oude[n] grooten erflic der derde oirdene[n]. 
13. der capelanen tonser vrouwen. Item I oude[n] schilt erflic der capelanen ende
14. sinte Katline[n]. Item XI oude grooten erflic der nonnen buyten Antwerpen ende
16. II schellingen ende IIII denieren vlaamse grooten erflic Peteren Tollius ende dien voirchijs s[
17. Gielys betalen sonder mindernisse vander vors. VI lib XI schellingen grooten
18. ende sonder der vors. personen cost. Conditione dat de vors. Gielys [de]
19. vors. VI lib XI schellingen grooten erflic af sal moegen quiten ad placitum of met
20. grooten erflic te male altijt elken schellingen met XVI schellingen prout tunc [com][munite]r met
21. v[er]schenend[er] rente maer dies sal hij III lib grooten erflic af moeten quiten elx
23. moeten ende wes hij bynnen jaers quiten daer en sal hij gheen
25. op bevonde worde dan voerscreven staet dat sal Gielyse afcorte[n] aen [de]
26. vors. VI lib XI schellingen grooten erflic ende bevint men datter min uutgaet dat

Groet, Pauwel

Pauwel zei op ma, 09/04/2023 - 16:29

20. grooten erflic te male altijt elken schellingen met XVI schellingen prout tunc [com][munite]r met

Wellicht i.p.v. van 'schellingen' p[enninck] resp. p[enningen].

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.