Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

moeilijke text

Hier een Utrechtse akte die ik vrij moeilijk te lezen vind.

 

Wie zou me kunnen helpen?

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 07/06/2022 - 23:33

Mr. Gerrits, advocaet in de hove van Utrecht
en[de] Johan va[n] Cootwijck, dienaer va[n] mr.
Henrick va[n] Medenblick, oick advocaet voir d[en] selven hove etc
tuchen ter instantie va[n] mr. Airt van Dam,
medicus dat warachtig en[de] he[n] getuige kenl[ijck]
es dat de v[ers]eyde mr. Airt va[n] Dam
met zijn huysfr[ouw] en[de] huysgesin omtrent anderhalff
jaer lang alhier gewoent en[de] geresideert
heb[ben] en[de] hen altoos eerlick en[de]
vroom gehadt en[de] gedrag[en] heb[ben] mit
en[de] jegens ee[n] yegelicken als goede vrome
luyden en[de] ondersaeten deser stadt toebehoirden
sonder oyt va[n] enige quade saicken befaemt
geweest of ter oirsake vandien
van hier alsnu vertogen te zijn dan alleenlick
om in Den Hage[n] zijn residentie te nemen en[de]
zijn practijcque te exerceren.

Act[um] voir beyde burgerm[eeste]rs
den IIIen nove[m]br[is] 1580.

Adriaan van Heemstede zei op wo, 07/06/2022 - 23:53

Hartelijk bedankt, René!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.