Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Moeilijke laatste lijnen + controle aub

1442 Magriete vanden Male x Andriese Scoemakers alias Behagelaert, Peter Cant en Jan Snoeye van vaders kant Matheeus vanden Male en Jan vanden Male van moeders kant momboeren van Merten Snoeye wett zone wilen Bouwen Snoeye x Magriete vanden Male verc Cornelijse vander Zijpe op stede in Staecbroec achter de kerke tuss Pauwels Vrients en Peter Ommaten, erfl Jan van Walem

Inventaris Sr #31 f274 v3 – 275 r1

 

1. Magr(iete) van(den) Male met Andries Scoemalers al(ias) Behagelaert ex moeder geeft

2. van den helft , Pe(ter) Cant ende Jan Snoeye ex pertinentis prout Matheeus vand(en)

3. Male ende Jan vand(en) Male ex pertinitiis meede als naeste maeghe ende vriende ende

4. geladen mombor(en) metten rechte van Merten Snoye wettic(he) f (ilius) wijlen Bouwen

5. Snoeye daer de voers Magr(iete) vand(en) Male moeder af is verc(oopt) ende ... afsijne

6. Cornelys vander Zijpe alsulken VIII schellingen groten tjaers erflicen renten die altijt in

7. quitinge souden als de voirs Magr(iete) ende de voirs Merten heur sone jaerlix

8. hebben ende heffende waren op 1 stede met huyse hove lande gronde etc

9. houd(end) VII gemete gest(aen) in Staecbroec acht(er) de kerke. Dat den voirs comende

10. noch tuebehorende is ende tuss(chen) Pauwels Brants ende Pet(er) Ommate

11. ende de welke voers VIII schellinge groten erflic wilen Jan van Walem den voirs Bouden

12. Snoeye opte voirs stede ende ooit op hem ende op alle sine ander goeden met

13. 1 scepen droech van Antwerpen vercocht heeft gelijc den selve scepen ..

14. hij mede onderaf verclaringe gaf. Daer op te waerne van alle den

15. ende anders nyet , dat sij opte voirs claerissen noch op sine voirs goede ghe..

Op het volgende blad staat een addendum ??

1. …...op de ….de Xde IIII may

2. De voirs Cornelis de …. den voirs maghe ende Mertens hoven af ende voirs IIII pond ende

3. VII schellingen groote brabantse …. dand te heffen ??...se et sua

Succes met deze regels oef ..

Reacties (3)

Guido Snoeys zei op vr, 01/07/2022 - 16:36

de laatste lijnen als vervolg op volgend blad

Michel G. zei op za, 01/08/2022 - 23:48

Guido, het zijn 2 aparte akten. De eerste zin op f°275 is later, boven de reeds geschreven eerste akte van dat blad, bij geschreven. Het ontgaat me nog wat daar precies geschreven staat. De zin eindigt in ieder geval met het vermelden van een latere datum, nl. 4 mei 1444. (De voorafgaande en de volgende akte dateren van 2 april 1442)

 f° 274 v° 003

1. Magriete vanden Male met Andriese Scoemakers alias Behagelaert eius marito et tutore
2. voer den helft , Peter Cant ende Jan Snoeye ex parte patris, Matheeus vanden
3. Male ende Jan vanden Male ex parte matris als naeste maeghe ende vriende ende
4. geleverde momboeren metten rechte van Merten Snoeye wettighe zone wilen Bouwen
5. Snoeye daer de voers Magriete vanden Male moeder af is vercochten ende lieten afquiten
6. Cornelyse vander Zijpe alsulken VIII schellingen grooten tsjaers erfliken renten die altijt ter
7. quitingen stonden als de voirs Magrieten ende de voirs Merten hoere sone jaerlix
8. hadden ende heffende waeren op 1 stede met huyse hove lande gronde etc
9. houdende VII gemete gestaen in Staecbroec achter de kerke die den voirs Cornelyse
10. nu toebehoerende is ende tusschen Pauwels Vrients ende Peter Ommaten
11. ende de welke voers VIII schellinge grooten erflic wilen Jan van Walem den voirs Bouwen
12. Snoeye opte voirs stede ende voert op hem ende op alle sine andere goeden met
13. 1 scepenen brief van Antwerpen vercocht heeft gelijc den selve scepenen brief
14. hij mede overgaf clarius continet. Droech op. Te waerne van allen die hij etc. Ende
15.  bekenden voert dat sij opten voirs Cornelyse noch op sijn voirs goede gheen [recht]
16. meer en behouden.
                II aprilis

f° 275 r° 001

…... anno XLIIII , IIII may

1. De voirs Cornelis debet der voirs Magriete ende Mertene hoeren zone aut latori IIII £ ende
2. VII schellingen grooten prout communiter. Dandum te Kerssemis proximo unde se et sua
                     II aprilis

Guido Snoeys zei op zo, 01/09/2022 - 20:49

Bedankt Michel, ik vrij lang gezocht naar die ex vaderskant en ex moeders kant maar niet gevonden.. Ook verward rond dat tweede blad..

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.