Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Moeilijke laatste lijnen...

1508

Adriaen Bruynkens , Jan Snoeyen en Gielis Snoeyen momboeren te Bouchout van

Gorijse zone Ottens van Mierop x Magriete Snoeyen bekenden Aerde Tielmans

InventarisNr. SR#134 f087 r001 Felixarchief Antwerpen

 

1. Adriaen Bruynkens , Jan Snoeyen ende Gielis Snoeyen als naeste

2. vriende ende mage ende momboeren tot Bouchout metten rechte

3. geleirt van Gorijse wettich sone Ottens van Mierop daer moeder

4. af was Magriete Snoeyen welck kint zij af irne ende bekenden

5. ende verlyden hen volcomelyken ende al vermuecht gepaeyt gecontenteert

6. ende wel voldaen van Aerde Tielmans van elken den goeden

7. ende versterffenissen van huysen , haven ende erven ruerende ende

8. onruerende goeden die hen enichsins toecomen bleven en verstorven

9. is van Magrieten Snoeyen eius marito voers. Conditione dien

10. dat hij hen daer af wel af van al tot al voren de somme van XV scellingen erflic

11. op goeden hen bekent (oic noch met achten pond etc groten ,,,erflic)

ontgecocht ende te vrede gestelt heeft

12. te niet gaen est comende zal

Reacties (3)

herman zei op zo, 05/08/2022 - 18:44

3. geleirt geleidt van Gorijse wettich sone Ottens van Mierop daer moeder

4. af was Magriete Snoeyen welck kint zij af irne inne ende bekenden

9. is van Magrieten Snoeyen eius marito der moeder voers.   Conditione  overmits dien

12. te niet gaen est comende zal  gelovende etc.

Michel G. zei op ma, 05/09/2022 - 19:44

Het laatste woord van die ene tussenzin krijg ik niet ontcijferd:

1. Adriaen Bruynkens , Jan Snoeyen ende Gielis Snoeyen als naeste
2. vriende ende mage ende momboeren tot Bouchout mette rechte
3. gelevert van Gorijse wettich sone Ottens van Mierop daer moeder
4. af was Magriete Snoeyen welck kint zij daer inne etc. Bekenden
5. ende verlijden hen volcomelijken ende al vernuecht gepaeyt gecontenteert
6. ende wel voldaen van Aerde Tielmans van allen den goeden
7. ende versterffenissen van huysen , haven ende erven ruerende ende
8. onruerende quacumque die hem enichsins toecomen bleven en verstorven
9. is sijn van Magrieten Snoeyen der moeder voers. Overmits dien
10. dat hij hen daer af wel af van al tot al voere de somme van XV scellingen erflic
11. op handen hen bekent ^ ende noch met achte ponden groten brabants eens .......^ uutgecocht ende te vreden gestelt heeft
12. Quitaverunt. Gelovende etc.

René van Weeren zei op ma, 05/09/2022 - 21:02

het lijkt me dat daar bereet staat, een ander woord voor gereed, duidend op de vermelding 'gereed geld', oftewel contant geld.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.